آسانسورالکترو صنعت

آسانسور الکترو صنعت صعود(نصب ،بازسازی ،سرویس و نگهداری آسانسور)

آسانسورالکترو صنعت در ضمینه  نصب آسانسور ، سرویس و نگهداری آسانسور، تعمیرات آسانسور تاسیس گردید

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها کششی ، هیدرولیک و گرلس تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.

آسانسورالکترو صنعت در ضمینه نصب آسانسور ، سرویس و نگهداری آسانسور، تعمیرات آسانسور

آسانسورالکترو صنعت در ضمینه نصب آسانسور ، سرویس و نگهداری آسانسور، تعمیرات آسانسور

سرویس و نصب آسانسورهای کششی

آسانسور هایی کششی آسانسور هایی می باشند که با وسیله موتور گیربکس یا موتور های گرلس و سیم بکسل نصب و راه اندازی برای جابه جایی افراد نصب می شود. بیشتر آسانسورهای خانکی و توقف پایین را از آسانسورهایی کششی با موتور گیربکس دار نصب می کنند. برای توقف هایی بالا به موتور هایی به قدرت و توان بالایی احتیاج می باشد که از موتورهایی گیرلس استفاده می کنیم.که در این صورت می توان موتور خانه را طبقه پایین ساختمان تداعی کرد.

سرویس و نصب آسانسورهایی هیدرولیکی

آسانسور هایی را هیدرولیک گویند که اجزاء تشکیل دهنده آن پاوریونیت و جک های روغنی و روغن هیدرولیک و تابلو کنترل، نصب و راه اندازی برای جا به جایی افراد و وسابل ها می شود.

از آسانسور هایی هیدرولیک بیشتر برای مکان هایی که چاهک آسانسور ندارد یا ارتفاع چاهک کم می باشد استفاده می شود که مصرب برق و استهلاک آسانسور هدیرولیک نسبت به کششی ها کمتر می باشد.

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای نصب ،تعمیر،بازسازی،سرویس و نگهداری آسانسور با شرکت هایی معتبر زیر نظر اتحادییه آسانسور قرارداد بسته که در صورت وقوع حادثه با بروز مشکل بتوانید از طریق اتحادیه آسانسور به مشکلات به وجود آمده رسیدگی کنید.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.

نمونه قردادسرویس و نگهداری آسانسور الکتروصنعت

آسانسورالکترو صنعت -نصب آسانسور - سرویس و نگهداری آسانسور - تعمیرات آسانسور

آسانسورالکترو صنعت -نصب آسانسور – سرویس و نگهداری آسانسور – تعمیرات آسانسور

امید است با خدمت رسانی ها ما رضایت روز افزون شما فراهم گردد…

آسانسورالکترو صنعت -نصب آسانسور – سرویس و نگهداری آسانسور – تعمیرات آسانسور

۴پاسخ به “آسانسورالکترو صنعت”

یک نظر بگذارید