جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

آسانسور رانش هيدروليكي

آسانسور رانش هيدروليكي

آسانسورهای داراي سيستم رانش هيدروليكي

آسانسور رانش هيدروليكي

در آسانسورهاي با سيستم محركه هيدروليك موتور يك سرعته يك پمپ فرور فته در روغن را به حركت مي‌اندازد. پمپ ، روغن را به جك كه كابين را به سمت بالا مي‌برد با فشار مي‌راند. وقتي كه كابين به سمت پائين حركت مي‌كند ،

موتور كار نمي‌كند و يك واحد شيربرقي (Valve unit) سرعت تقريباً ثابتي را براي كابين صرفنظر از ميزان بار تأمين مي‌كند. وقتي كه كابين در نزديكي طبقه است ، شير برقي مربوطه به تدريج بسته مي‌شود كه باعث نرمي حركت و دقت در توقف مي‌شود.

اشكالات مهم آسانسورهاي هيدروليك در مقايسه با آسانسورهاي كششي برقي سنتي :

محدوديت طول مسير حركت (با توجه به محدوديت طول جك ها حداكثر ۳-۴ توقف)

محدوديت سرعت (حداكثر يك متر بر ثانيه)

محدوديت تعداد استارت در ساعت (حداكثر ۹۰)

استفاده از مقدار زياد روغن كه خطر آلودگي دارد.

قدرت مصرفي بالا (حداقل سه برابر قدرت يك آسانسور سنتي با همان ظرفيت و سرعت)


محاسن آسانسورهاي هيدروليكي در مقايسه با آسانسورهاي كششي برقي سنتي

وجود موتورخانه در پائين چاه و دور از آسانسور

توانايي بالابردن بارهاي سنگين

نيازنداشتن به سقف محكم چاه

ايمني بيشتر و نرمي حركت و دقت در توقف

یک نظر بگذارید