آماده سازی چاهک آسانسور

در زمان طراحی آسانسورهای کششی می بایست فضایی را برای چاهک آسانسور در نظر گرفت. در زمان بازرسی آسانسورباید به این نکته توجه کرد که چاهک آسانسور یکی از کاربردی ترین فضاهای آسانسور می باشد .

ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه های شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود . فقط در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا نصاب آسانسور با اندازه گیری دقیق نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی نماید .

آماده سازی چاهک آسانسور:

-دیوارکشی اطراف چاهک:

الف: سه طرف چاهک (سمت راست – روبرو –سمت چپ) می بایستی بوسیله دیوارکشی از کف تمام شده اولین توقف تا اطاقک موتورخانه بر روی پشت بام اجرا گردد.

آماده سازی چاهک آسانسور

ممکن است دیوارکشی با یکی از روش های زیر برحسب شرایط ساختمان انجام پذیرد:

۱٫      ورق کشی: که به تناسب فضا از ورق های فلزی _ یا پانل های گچی استفاده می شود

۲٫      رابتیس بندی: با استفاده از تورهای فلزی مخصوص و اندود کاری روی آن

۳٫      آجر کشی

ب: انجام اندود دیوار از طرف داخل چاهک بوسیله سیمان –یا خاک و گچ

ج : اجرای روشنایی داخل چاهک طبق دستورالعمل مربوطه باید انجام شود.

مرحله ۱) آماده سازی کف چاله آسانسور :

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شود یعنی از محل اولین توقف آسانسور قبل از بتون ریزی کف چاله باید فضایی در نظر گرفت ب:جهت اجرای سکوهای ضربه گیر طبق نقشه های اجرای آرماتورهای انتظار جهت سکوهای ضربه گیر در فونداسیون مذکور پیش بینی می شود.

نکته مهم: در این مرحله پیش بینی چاه ارت ضروری است.

جهت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان جهت ایجاد چاه ارت استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی ایجاد کرد.

سرویس و نگهداری آسانسور غرب تهران

آماده سازی چاهک آسانسور

یک نظر بگذارید