اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اجرای ارتینگ یک ساختمان بسیار مهم است و هنگامی این موضوع اهمیت خود را بیشتر نمایان میکند که حادثه ای رخ دهد .
البته صرف وجود چاه ارت در یک ساختمان از بروز حوادث جلوگیری نمیکند بلکه علاوه بر آن باید تمامی تجهیزات بطور کامل بهم و در نهایت به اتصال ارت وصل شوند.
برای درک بیشتر اهمیت این موضوع حادثه ای را بازگو میکنیم .
در بهار ۱۳۸۸ بروز خرابی درب کابین آسانسوری گزارش میشود .
طبق معمول سرویس کار شرکت به سمت ساختمان مذبور حرکت میکند . پس از حاضر شدن در ساختمان متوجه قطعی سیم فرمان درب از روی کابین میشود ، به روی کابین رفته در حالیکه یکی از دستانش به سیم بکسل است با دست دیگر شروع به بازکردن قاب فلزی روی درب کابین میکند .
متٲسفانه فاجعه در همین لحظات نخست روی میدهد . سرویسکار بیچاره دچار برق گرفتگی شدید شده ، درجا تلف میشود .
کارشناسان قضایی پس از حضور در محل پروژه و بررسی دقیق متوجه میشوند که موتور و آهن کشی هر دو به اتصال ارت وصل شده بودند اما بدلیل وصل نشدن کابین و بروز اتصالی در سیستم سردرب کابین ، سرویس کار در مسیر برق قرار گرفته ، در جا تلف شده است .
اما آیا هرگونه اتصال به ٲرت قابل قبول میباشد ؟!
در صنعت برق اتصالات باید دارای ویژگی های زیر باشد :

الف ) محل اتصال باید بخوبی تمیز باشد تا کمترین مقاومت الکتریکی را در برابر عبور جریان از خود نشان دهد.
ب ) اتصال باید محکم باشد تا در اثر عبور جریان ، گرما ایجاد نشود و مقاومت نقطه تماس بالا نرود .
ج ) محل اتصال باید دارای روپوش مخصوص باشد تا موجب برق گرفتگی افراد نشود .
پس استفاده از هر گونه اتصال سیم بدور یک پیچ بدون هیچگونه کابشو و کانکتور و استفاده از هرگونه سیم بعنوان سیم اتصال زمین کار صحیحی نیست !

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

یک نظر بگذارید