با اینکه آسانسور یکی از مطمئن ترین و راحت ترین وسیله موجود در آپارتمان ها و کارگاه ها برای حمل و نقل است ، اما در صورت عدم رعایت اصول می تواند پرخطر باشد.

با اینکه آسانسور یکی از مطمئن ترین و راحت ترین وسیله موجود در آپارتمان ها و کارگاه ها برای حمل و نقل است ، اما در صورت عدم رعایت اصول می تواند پرخطر باشد . برای اینکه بتوانید بدون هیچ خطری از این وسیله استفاده کنید مطالب زیر را با دقت مطالعه و به خاطر بسپارید .

یکی از اصلی ترین مواردی که داخل کشور رعایت نمی شود زدن شستی جهت ، در طبقات است بدین صورت که اگر فردی میخواهد به طبقات بالا و یا پایین برود هردو شستی ( بالا ، پایین )روی پنل را نفشارد . در صورتی که شستی را بنا به جهتی که میخواهید بروید انتخاب کنید . در هنگام سوارشدن اگر جهت حرکت هم مسیر شما نیست از سوار شدن خودداری نمایید .

در صورتی که وضعیت سلامتی شما مناسب نیست و امکان زمین افتادنتان هست بدون مراقب سوار آسانسور نشوید .

جهت سوار شدن به کابین بزور از بسته شدن درب کابین جلوگیری نکنید .در صورت نیاز اگر میخواهید درب کابین را باز نگهدارید بر روی پنل داخل کابین شاستی همان طبقه ای که آسانسور متوقف است را نگهدارید و یا شستی باز کننده درب را فشار دهید و اگر خارج از کابین هستید شستیی که داخل طبقه وجود دارد را نگهدارید .

اصول و توصیه های ایمنی آسانسور

هنگام سوار شدن اول اجازه دهید مسافرین پیاده شوند سپس شما وارد کابین شوید .

به هیچ عنوان به کودکان اجازه استفاده به صورت انفرادی را ندهید.

در هنگام سوار شدن دقت کنید کابین آسانسور در همان طبقه باشد.

در صورتی که آسانسور به علت قطع برق توقف کرد روشنایی اظطراری روشن خواهد شد و خونسر در داخل کابین بمانید نکته مهم این است که اکسیژن کافی برای شما وجود دارد .  جهت کمک گرفتن شستی آلارم را بزنید و از بقیه ساکنین بخواهید به شرکت و یا مسئول مربوطه تماس گیرد .

در صورتی که آسانسور بین طبقات توقف کرده به هیچ عنوان از کابین پیاده نشوید و جهت خارج شدن از افراد آموزش دیده کمک بگیرید .

در صورت خرابی به هیچ عنوان خودسرانه جهت رفع آن اقدام نکنید .

حداقل ماهی یک بار آسانسور خود را جهت سرویس و باز بینی به افراد متخصص بسپارید .

اصول و توصیه های ایمنی آسانسور