جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

انتخاب وات موتور آسانسور

انتخاب وات موتور آسانسور

photo_2016-03-30_00-21-37

ايا ميزان ارتفاع در انتخاب وات موتور مؤثر است ؟ اگر جواب مثبت است چرا؟

مثلا چنانچه براي اسانسور هفت ايستگاه
شش نفره يك متر بر ثانيه موتور ٥.٥ كيلووات استفاده ميكنيم ايا همين موتور را براي چهارده ايستگاه با همين ظرفيت و سرعت ميتوان استفاده نمود؟
اصولا كسي اينكار را انجام نميدهد ولي دليل اينكار چيست؟
در نگاه اول به نظر ميرسد با افزايش ارتفاع
نيروي جاذبه افزايش پيدا ميكند وبرأي جبران ان بايد وات بالاتر موتور در نظر گرفته شود.ولي موضوع مطلقا به اين مسئله ربطي ندارد و افزايش نيروي جاذبه در اين ارتفاعات قابل ملاحظه نيست!!!
ميزان راندمان موتور عامل اصلي در
تعيين وات براي ارتفاعات متفاوت است.
با افزايش ارتفاع و فرض بر اينكه اسانسور
بين طبقات بالا و پايين مرتب در حال رفت و امد باشد موتور داغ شده و مقاومت سيم پيچ بالاتر ميرود و قدرت موتور كاهش پيدا ميكند .
براي جبران كاهش قدرت موتور وات موتور را بالاتر انتخاب ميكنند.
حال چنانچه راندمان موتور بالاتر بوده و اتلاف انرژي در موتور بصورت حرارت بسيار اندك باشد ايا نيازي به بالاتر گرفتن وات موتور ميباشد؟ مسلما نه
چنانچه در انتخاب موتور به راندمان ان اهميت بدهيم نياز به اضافه پرداخت بابت وات بالاتر نخواهيم داشت.
ميزان تلفات حرارتي در موتورهاي EMF يك چهارم ميزان تلفات حرارتي موتور هاي مشابه ميباشد

یک پاسخ به “انتخاب وات موتور آسانسور”

یک نظر بگذارید