جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

اهمیت نصب راه انداز خودكار

اهمیت نصب راه انداز خودكار

اهمیت نصب راه انداز خودكار

برای آنهايی كه با صنعت فراگير آسانسور در ارتباط هستند يكی از بدترين لحظات همان دقایقی است كه خبر توقف اتاقك و محبوس ماندن مصرف كنندگان در آن را می شنوند.

اهمیت نصب راه انداز خودكار

برای آنهايی كه با صنعت فراگير آسانسور در ارتباط هستند يكی از بدترين لحظات همان دقایقی است كه خبر توقف اتاقك و محبوس ماندن مصرف كنندگان در آن را می شنوند. فرض كنید كه آسانسور بر اثر قطع برق، در فاصله بین طبقات متوقف شده و مسافران محبوس آن در تاریکی مطلق و اضطراب، منتظر رسیدن کمک هستند. خیلی اهمیت دارد كه آسانسور به سيستم وصل اتوماتيك برق در شرايط اضطراری مجهز باشد.

این مسئله ای است که استفاده کنندگان از آسانسور، خصوصاً در مناطقی از جهان که فاقد یک سیستم برق مطمئن است، نسبت به آن حساس هستند. می توان اکثر آسانسورهای هیدرولیک را بگونه ای اصلاح کرد که هنگام قطع برق، تخلیه اضطراری را بصورت خودکار امکان پذیر سازند.

اما در مورد آسانسورهای کششی وضعیت فرق مي كند. گرداندن چرخ دستی در آسانسورهاي امروزي كار چندان جالبي نيست و به نظر مي رسد كه مي شود براي حفظ آبروي توليد كننده هم كه شده كار بهتري انجام داد.

در سالهای اخیر، عرضه سیستمهای کنترل سرعت فرکانسی با قابلیت انعطاف فوق العاده، سبب بیرون راندن کنترولرهای کلاسیک ولتاژی از بازار آسانسور شده است. یادآوری می شود که در سیستمهای جدید کنترل سرعت فرکانسی، نحوه کلی کار به این ترتیب است که، تغذیه سه فاز ورودی به این سیستم ابتدا توسط یک مدار یکسو ساز کنترل شده، بصورت مستقیم تبدیل شده و سپس به کمک یک مدار پیچیده کنترل و یک سیستم الکترونیکی سوییچینگ قدرت، از این پتانسیل مستقیم موجود در مدار میانی به روش ، یک تغذیه سه فاز با ولتاژ، فرکانس و ترتیب فاز دلخواه ساخته می شود. به نظر می رسد در سیستمهای مجهز به این نوع از کنترل کننده های سرعت، بتوان در هنگام قطع برق با تغذیه مدار میانی توسط یک مجموعه باطری، مشکل راه اندازی موتور اصلی و رساندن کابین به نقطه تراز طبقات را حل کنیم.

یک نظر بگذارید