جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

تابلو آسانسور داتیس

تابلو آسانسور داتیس

تابلو آسانسور داتیس

۱۳۸۶• تاسیس داتیس۱۳۸۸• تولد تابلو فرمان ρico۱۳۸۹• تکمیل خط تولید pico
• راه اندازی وبسایت۱۳۹۰• حضور در اولین نمایشگاه تخصصی آسانسور 
• راه اندازی مرکز خدمات پس از فروش۱۳۹۱• حضور در دومین نمایشگاه تخصصی آسانسور 
• تکمیل فرآیند کنترل کیفیت۱۳۹۲• حضور در سومین نمایشگاه تخصصی آسانسور 

۱۳۸۶• تاسیس داتیس۱۳۸۸• تولد تابلو فرمان ρico۱۳۸۹• تکمیل خط تولید pico 
• راه اندازی وبسایت۱۳۹۰• حضور در اولین نمایشگاه تخصصی آسانسور 
• راه اندازی مرکز خدمات پس از فروش۱۳۹۱• حضور در دومین نمایشگاه تخصصی آسانسور 
• تکمیل فرآیند کنترل کیفیت۱۳۹۲• حضور در سومین نمایشگاه تخصصی آسانسور 


• شروع ساخت کارخانه 
• برگزاری اولین دوره آموزشی تابلو فرمان داتیس۱۳۹۳• حضور در نمایشگاه تخصصی آسانسور – اصفهان 
• برگزاری دومین دوره آموزشی تابلو فرمان داتیس 
•سمینار تخصصی تابلو فرمان – بندر عباس و اصفهان 
• راه اندازی خط تولید شاسی لمسی Onyx۱۳۹۴• حضور در چهارمین نمایشگاه آسانسور 
• افتتاح کارخانه داتیس 
• تولد شاسی لمسی Onyx 
• راه اندازی سیستم VOIP۱۳۹۵• حضور در چهارمین نمایشگاه آسانسور
•تکمیل خط محصول Onyx 
•تولید تابلو فرمان تک فاز 
•طراحی و تولید محصول InfoScreen 
•طراحی و تولید سیستم داشبورد کنترلی آنلاین

تابلو آسانسور داتیس

منبع:http://www.datis-elevator.ir

دانلود دفترچه راهنمایی تابلو داتیس:

دانلود

یک نظر بگذارید