جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

تلاش براي عرضه باطریهاي قابل شارژ

تلاش براي عرضه باطریهاي قابل شارژ تلاش براي عرضه باطریهاي قابل شارژ

اين موضوع كاملا بديهي است كه براي نصب انواع فيوزها و كنترل كننده هاي خودكار به باطري هاي قابل شارژ نياز است اما چه ويژگي هايي را مي ود براي آنها پيش بيني كرد؟

تلاش توليد كنندگان براي عرضه باطریهاي قابل شارژ

اين موضوع كاملا بديهي است كه براي نصب انواع فيوزها و كنترل كننده هاي خودكار به باطري هاي قابل شارژ نياز است اما چه ويژگي هايي را مي ود براي آنها پيش بيني كرد؟

واضح است که فقط باطریهای قابل شارژ باید مد نظر باشد. براي اين منظور باطریهای اسیدی مورد استفاده در اتومبیلها مناسب نیستند، زیرا این باطریها به جهت بخارهای اسیدی و گاز هیدروژن متصاعد شده، نیازمند یک مراقبت و رسیدگی منظم و پر هزینه هستند.

باطریهای اسیدی خاص با الکترودهای ویژه مورد استفاده در لیفت تراکها و سیستمهای فتوالکتریک نیز بعلت ناتوانی در تأمین جریان زیاد برق و قدرت الكترونيكي مناسب نیستند. باطریهای اسیدی بدون منفذ با الکترولیت ژلاتینی، مي توانند پاسخگوی تمامی نیازهای این کاربرد باشند. در این باطریها دیگر مشکلی از جهت مراقبت منظم، بازبینی الکترولیت و بخارات اسیدی وجود نداشته، شارژ و دشارژ متوالی آنها مجاز است.

۳پاسخ به “تلاش براي عرضه باطریهاي قابل شارژ”

یک نظر بگذارید