جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

تلاش برای خلق امنیت بیشتر آسانسور

تلاش برای خلق امنیت بیشتر آسانسور

تلاش برای خلق امنیت بیشتر آسانسور

دولت فنلاند مي كوشد با بالابردن ضريب امنيت در آسانسورهای غول پيكر توليدی خود حضوري پررنگ در نمايشگاه های بين المللی داشته باشد.

تلاش براي خلق امنيت بيشتر

دولت فنلاند مي كوشد با بالابردن ضريب امنيت در آسانسورهای غول پيكر توليدی خود حضوري پررنگ در نمايشگاه های بين المللی داشته باشد.

تلاش برای خلق امنیت بیشتر آسانسور

بر طبق آمار ضريب امنيت آسانسورهای توليدی در فنلاند طی دو سال گذشته روند رو به رشدی داشته و ۳۴ درصد صعود كرده است. فنلاند در اين زمينه كوشيده است استقامت آلياژهای به كار رفته را افزايش بدهد و از طرف ديگر فرمول محرمانه آن را در وزرات اطلاعات و امنيت خود به صورت محفوظ نگه دارد. اين فرمول ها داراي سند رسمی بوده و هر كمپانی موظف است شخصا ماليات اين راز نگهداری را پرداخت نمايد. دولت فنلاند در سال گذشته تقريبا تمام شركت ها و توليدكنندگان آسانسور و تجهيزات آن را به بخش خصوصي سپرده و از اين بايت در برخي قسمت ها سود كرده و در برخي جهات نيز متحمل ضرر شده است. متضرر شدن فنلاند از واگذاري اين واحدهاي توليدي به بخش خصوصي به خاطر مديريت غلط اطلاعات بوده به صورتي كه دلالان اروپايي و آفريقايي كه بازار بزرگ اين دو قاره را در فنلاند تحت كنترل كامل خود دارند بسياري از اطلاعات ارزشمند را در اين صنعت به كشورهاي ديگر صادر كرده و حتي تكنولوژي توليد را نيز منتقل كرده اند.

یک نظر بگذارید