جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

خارج کردن سرنشینان از کابین آسانسور

خارج کردن سرنشینان از کابین آسانسور

راهنمایی خارج کردن سرنشینان از کابین آسانسور در مواقع اضطراری :

درهنگام توقف آسانسور به دلیل قطع برق و یا نقص فنی ابتدا کلید اصلی برق را قطع نموده و سپس موارد مشروحه ذیل را انجام دهید :

اگر قسمت های رنگ خورده سیم بکسل ها با قسمت های رنگ خورده پایه موتورگیربکس هم سطح هستند کابین در تراز یکی از طبقات ایستاده وگرنه با یک دست اهرم ترمز روی موتورگیربکس را فشار دهید و با دست دیگر فلکه دستی زردرنگ روی موتور را در جهتی که راحت تر می چرخد بچرخانید(در صورتی که سرعت حرکت زیاد شد با شل کردن اهرم جلوی سرعت را بگیرید) تا قسمتهای رنگ خورده روی سیم بکسل ها با قسمت های رنگ خورد پایه موتور گیربکس هم سطح شوند دراین حالت اهرم ترمز را رها کنید تا کابین متوقف شود.
ازسوراخهای سقف چاه موقعیت کابین را پیدا کرده و به آن طبقه بروید.
با کلید سه گوش درب طبقه را بازکنید و با فشاردادن لته درهای کابین درب کابین را هم بازکنید تا سرنشینان از آن خارج شوند.
بلافاصله با شرکت آسانسور تماس گرفته تا برای بررسی وضعیت و رفع اشکال در محل حاضر شوند.

خارج کردن سرنشینان از کابین آسانسور

خارج کردن سرنشینان از کابین آسانسور

یک نظر بگذارید