دربهای آسانسور

آسانسور ها به دلیل حمل و نقل انسان ها در بین طبقات باید از ایمنی های لازم برخوردار باشند که می توانید این ایمنی را در دربهای آسانسور تا ما بقی اجزاء وقطعات آسانسور اعمال کرد که در این مقاله قصد داریم در مورد درب های آسانسور و مشخصات آنها صحبت کنیم.

مشخصات انواع دربهای آسانسور

دربهای آسانسور

بسته به هر حالت خاصی ، باید مناسبترین نوع در کابین و در راهرو استفادهشود . انتخاب بستگی به نوع آسانسور و بار اسمی آن دارد . کارآمد ترین در نوعی استکه دارای زمان باز شدن کمتری باشد و عرضیکه انتقال همزمان مسافرین را اجازه بدهد.

درهای لولایی آسانسور

درب تکه لته اغلب به عنوان دربطبقه در آسانسورهای کوچک مسافربر در منازل جائیکه ترافیک خیلی کم است کاربرد دارداین نوع فضای اضافی را برای بازشدن لته نیاز دارد و بطور دستی عمل می شود و هر دوزمان بازشدن و بسته شدن نسبتا طولانی است . ترتیب معمول به این صورت است که درب بهطور دستی باز می شود و بسته شدن آن به وسیله یک وسیله مخصوص بستن درب صورت می گیردتا از ماندن و کوبیده شدن جلوگیری شود.

درهای کشویی افقی آسانسور

امروزه این نوع درب هابیشتر استفاده میشوند و مزایایی ازقبیل بازشدن سریع و بی صدا بودن در مقایسه باانواع دیگر و راحتی عمل را دارند.
طبقه بندی آنها به قرار زیر است:
۱-دربتکه لته ، چپ بازشو یا راست شو۲- درب کنار باز شو ، دو یا سه سرعت چندلته
۳- درب وسط بازشو تک سرعته۴- در با لته های متعدد

درهای کشویی افقی آسانسور

امروزه این نوع درب هابیشتر استفاده میشوند و مزایایی ازقبیل بازشدن سریع و بی صدا بودن در مقایسه باانواع دیگر و راحتی عمل را دارند.
طبقه بندی آنها به قرار زیر است:
۱-دربتکه لته ، چپ بازشو یا راست شو۲- درب کنار باز شو ، دو یا سه سرعت چندلته
۳- درب وسط بازشو تک سرعته۴- در با لته های متعدد

سرویس و نگهداری آسانسور غرب تهران

یک نظر بگذارید