جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

روانکارهای جامد آسانسور

روانکارهای جامد آسانسور

روانکارهای جامد آسانسور

روانکارهای جامد آسانسور

بسياری از مواد جامد می توانند به عنوان روانکار مورد استفاده قرار گيرند . از انواع اين گونه روانکارها می توان به دی سولفيد موليبدنوم ، گرافيت ، نايلون ، پليمرها و بعضی از فلزات نام برد . همچنين در اين گروه می توان از پارافين به عنوان يک روانکار جامد نام برد .

  1. گرافيت : گرافيت يکی از پرکاربردترين مواد در صنعت آسانسور می باشد . از گرافيت همچنين می توان به عـنوان يـک رسـانـا اسـتفاده کرد ، بنابراين برای استفاده در ذغال دينام ژنراتورها و موتورها بسيار مناسب می باشد . همچنين از گرافيت به صورت پودر می توان برای سطوح لغزنده فلزی استفاده نمود .
  2. دی سولفيد موليبدنوم : از اين گريس که به نام ” مولی ” نيز معروف است . ساليان زيادی است که استفاده می شود و به علت شباهت ظاهری که با گرافيت دارد اغلب با گرافيت اشتباه گرفته می شود . اين نوع گريس به صورت پودر يا با مايعی که به محض استفاده از آن تبخير می شود موجود است . از اين نوع گريس اغلب برای روانکاری قفل استفاده می شود . همچنين دی سولفيد موليبدنوم برای استفاده بين پلانجر بوبينی ترمز بسيار مناسب است . از مزايای اين روانکار پايداری آن در دماهای بالا ( ۴۵۰ درجه سانتی گراد است ) و هنگامی که تغيير ماهيت می دهد باز به روانکار خوب ديگری تبديل می شود .
  3. پی . تی . اف . ای : ” پلی تترا فلورو اتيلين ” يکی ديگر از انواع معتبر و مورد استقبال قرار گرفته روانکارهای جامد است . اگرچه ممکن است شما تاکنون نامی از آن نشنيده باشيد اما اين نوع روانکار در بسياری از محصولات مورد استفاده قرار می گيرد . اين روانکار به صورت پودر سفيد غير سمی است و در صنايع غذائی مورد استفاده دارد . اين روانکار به خوبی دی سولفيد موليبدنوم نيست ، اما از آنجائی که سفيد رنگ است و از نظر شيميائی پايدار می باشد انتخاب بسيار خوبی برای بسياری از موارد ، از جمله قفل ها است . همانطور که قبلاً گفته شد ، اين روانکارهای جامد ممکن است با روغن ها ، گريس ها و ساير مواد برای ايجاد خواص مورد نياز مخلوط شوند . يک نوع روغن موتور وجود دارد که در آن از دی سولفيد موليبدنوم استفاده شده است .
  4. روانکارهای جامد آسانسور

یک نظر بگذارید