سرویس ماهاینه آسانسور

مزایای سرویس ماهیانه ( دوره ای )

سرویس ماهیانه آسانسور  - سرویس و نگهداری آسانسور - سرویسکار آسانسور - تعمیرات آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور – سرویس و نگهداری آسانسور – سرویسکار آسانسور – تعمیرات آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور

بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت ماهیانه بر عملکرد کلی سیستم  آسانسور پس از سرویس آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستمهایی که ایمنی آنها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی و مالی می گردد. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن ، می بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط افراد متخصص زیر نظر اتحادیه  تحت بازرسی منظم قرار گیرد و چک شود.

سرویس ماهانه آسانسور

را از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی نیز می توان بررسی نمود. بطور کلی بدیهی است اگر قطعه یا قطعاتی درشروع خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتیکه به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آنها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد نماید. حتی وقوع خطرات جانی در بدترین حالت ممکن است. فرض کنید طنابهای فولادی (wire ropes) آسانسور یا همان سیم بکسل آسانسور در آستانه فرسودگی قرار گرفته است . این فرسودگی و یا خوردگی سیم بکسلها باعث خوردگی فلکه های کششی موتور و هرزگرد می شود بنابراین فلکه های کششی نیز در معرض فرسودگی قرار میگیرند و در حالتیکه ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت) فعال و تنظیم نباشد پارگی سیم بکسل باعث سقوط آسانسور شده و منجر به آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی خواهد بود

بنابرین با سرویس منظم و ماهیانه آسانسور می توان از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری کرد. و حتی از نظر اقصادی می توان هزینه خرابی و تعمیرات کلی آسانسور را کاهش داد.با سرویس ماهیانه آسانسور جان فرزندان و همسایگان خور را از خطرات احتمالی نجات داده اید.

قرارداد سرویس ماهانه آسانسور

عقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور با شرکت آسانسور الکتروصنعت

سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص

استحلاک کمتر قطعات آسانسور

بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر

استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه

عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی

رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان

امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور

 چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور

در هر بازرسی و سرویس آسانسور متخصصان شرکت آسانسور الکترو صنعت به موارد زیررا چک کرده به سرویس و آچار کشی آن ها می پردازند.

موتورخانه آسانسور

بررسی استحکام شاسی پایه موتور گیربکس و گیرلس

بررسی دمای متوسط موتورخانه و سیستم ترموستات موتور آسانسورکه باید زیر ۴۰ درجه باشد

و تعویض روغن گيربكس وتنظیم ترمز  بازدید موتور آسانسور

بازدید فیوزها و اتصالات جعبه سه فاز و تابلو کنترل  و تست ارت

بازدید شيارهای  فلکه هرزگردها و سيم بكسل فلکه کششی موتور گیربکس

بازدید شفت موتور و گيربكس آسانسور در صورت خرابی

بازدید دقیق سيم بكسل های آسانسور و گاورنر

تنظیم مگنت ترمز موتور و بازدید لنت های ترمز موتورگیربکس آسانسور

بازدید speed contorol و اتصالات گاورنر آسانسور

تست سیستم نجات اضطراری و دشارژ باتری های نجات اضطراری آسانسور

بازدید قطعات تابلو فرمان آسانسور رفع ایرادهای آن

درب های طبقات تمام اتوماتیک آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور  - سرویس و نگهداری آسانسور - سرویسکار آسانسور - تعمیرات آسانسور

بازدید قفلها که پل نباشد

بازدید کفشکهای زیر درب که شکسته نباشند

بازدید کنتاکهای درب و شست و شوی آن با اسپری خشک

نظافت شیارهای داخل سیل درب بیرون

بازدید مکانیزم و برد و موتور سردرب آسانسور

درب های طبقات لولایی آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور  - سرویس و نگهداری آسانسور - سرویسکار آسانسور - تعمیرات آسانسور

بازدید قفلها و شستو شویی کامل قفل با اسپری خشک

بازدید مگنت مکانیکی و الکتریکی درب بازکن

بازدید کنتاکتهای درب و شست و شویی آن ها

بازدید دیکتاتورها و تنظیم و تعویض آن ها

بازدید فنر درب و تنطیم تمامی درب ها

گیریس کاری و روغن کاری لولاهای دربها

کابین و طبقات

سرویس ماهیانه آسانسور  - سرویس و نگهداری آسانسور - سرویسکار آسانسور - تعمیرات آسانسور

بازدید شستی احضارداخل کابین و رفع اشکال

بازدیدازسالم بودن فن و کلید فن

بازدید شستی احضارتمام  طبقات

بازدیدروشنایی داخل کابین و روشنایی تایم دارکابین

بازدید اعلام طبقات و موزیک کابین

بازدید صفحه نمایش شستی داخل کابین

چاهک آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور  - سرویس و نگهداری آسانسور - سرویسکار آسانسور - تعمیرات آسانسور

بازديد روغندان ها و روغن كاري ريلهای آسانسور

بازدید شالترهای حد و دور اندازهای آسانسور

بازدید كابلهاي آسانسور تراول کابل و …

بررسی یکی بودن كشش سيم بكسلهای آسانسور

بازدید روشنایی داخل چاهک آسانسور

بازدید زنجيرجبران زير قاب وزنه و كابين آسانسوردر صورت وجود

بازدید از بسته بودن لقمه هاي ريل كابين وکادر وزنه آسانسور

بازدید سربکسلهای آسانسورو کرپی ها داخل چاهک

بازدید اتصالات سیم بکسل قاب وزنه آسانسور به کابین آسانسور

بررسی كفشكهاي کابین وکادر وزنه آسانسور

بررسی روغندانهای روی کابین وکادروزنه آسانسور

بررسی ترمز ایمنی پاراشوت و اتصالات میله پاراشوت به سیم بکسل گاورنر آسانسور

بررسی اتصالات و پیچ و مهره های یوک کابین آسانسور

بازدید مگنت آهنربا و آهنرباهای روی ریل آسانسور

بازدید گاورنر پایین و استپ قارچی چاهک پایین آسانسور

بازدید ضربه گیر (بافرها) کابین و قاب وزنه آسانسور

بررسی اتصالات، ترمینالها و دکمه های جعبه revision آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور – سرویس و نگهداری آسانسور – سرویسکار آسانسور – تعمیرات آسانسور