جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

سرویس ماهیانه

مزایای سرویس و نگهداری ماهانه ( دوره ای )

سرویس ماهیانه

سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص

استحلاک کمتر قطعات آسانسور

بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر

استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه

عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی

رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان

امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور

سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص

استحلاک کمتر قطعات آسانسور

بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر

استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه

عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی

رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان

امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور

سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص

استحلاک کمتر قطعات آسانسور

بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر

استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه

عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی

رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان

امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور

سرویس آسانسور در فواصل زمانی مشخص

استحلاک کمتر قطعات آسانسور

بازسازی و تعویض قطعات در فاصله زمانی بیشتر

استفاده از بیمه استفاده کنندگان آسانسور در هنگام بروز حادثه

عدم توقف اضطراری آسانسور به علت خرابی

رفع خرابی های آسانسور به صورت رایگان

امنیت و راحتی استفاده کنندگان از آسانسور

۳پاسخ به “سرویس ماهیانه”

 • سلام عالیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  http://clickjavan.ir

 • دادگر:

  با تشکر از سایت خوبتون. بنده در یکز از شهرهای شمالی کشور زندگی میکنم. اگر متوجه شویم که سرویسکار آسانسور وظایف خود را درست انجام نداده (مثلا اینکه روغنکاری ریلها انجام نشده، روغندانها خالی هستند، دو کابل شل هستند، واسکازین داخل گیربکس سیاه شده و سطح آن پایین آمده ولی سرویسکار هرگز اشاره ای به واسکازین نکرده، باتری های اضطراری کار میکنند ولی سرویسکار اصرار به تعویض آنها دارد)، آیا می توان قرارداد با سرویسکار را بدون پرداخت جریمه لغو نمود؟ آیا می توان از وی به سندیکا یا ارگان دیگری شکایت نمود؟

 • حمید:

  باید بتوانید ثابت کنید با مدرک .
  اگر بتوانید بله . میشود که شکایت کنید و قرارداد را لغو کنید

یک نظر بگذارید