قرارداد سرویس و نگهداری

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری:

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور - تعمیرات آسانسور - سرویس آسانسور - خرابی آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور – تعمیرات آسانسور – سرویس آسانسور – خرابی آسانسور

این اصطلاح تنها به معنای تعمیر تجهیزات و دستگاهها در هنگام خرابی نیست در واقع مجموعه اقدامات فعالیت ها و وروشهایی برنامه ریزی شده است که به منظور افزایش کاراسس تجهیزات و تداوم کار آن ها در سطح قابل قبول و مطئن و بدون ایجاد معطلی در آسانسور انجام می گیرد.این فعالیت ها بصورت هدفمند از خرابی دستگاه ها جلوگیری می کند عمر مفید تجهیزات را در بالاترین سطح عملکرد با فن آوری های موجود افزایش می دهد و باعث افزایش سطح ایمنی و رفا کاربران می شود با نگهداری مناسب برگشت سرمایه بهتر شده و باعث کاهش زمان از کارافتادگی آسانسور و آسیب کمتر به قطعات آن می گردد

عموما اکثر مردم از حمل و نقل عمومی برای جابجابب در سطح شهر استفاده می کنند بقیه افراد با وسیله شخصی به محل کار خود مراجعه می کنند افرادی نیز در مسافرت بین شهری ممکن است با هواپیما سفر کنند.

همه این وسیله نقلیه ها چه از نوع عمومی چه از نوعی شخصی براساس حداقل استانداردهای ایمنی برای تضمین سلامت و امنیت رانندگان و مسافرانشان طراحی و ساخته شده اند.

آسانسور امروزه وسیله ای پیچیده و از تجهیزات مکانیکی ،الکتریکی پیشزفته ای ساخته شده این تجهیزات و قطعات باید به صورت مطمئن و کارا با یگدیگر ارتباط داشته باشند تا بتوانند به خوبی و با ایمنی بالا مسافران را در ساختمان جابجا کنند لذا نگهداری این قطعات نیز باید از دقت بالایی برخوردار باشد.

در صورتی وجود آسانسورمی تواند مفید واقع شود که در هنگام انتقال افراد یا بار از طبقه ای به طبقه دیگر کارای لازم را داشته و خدمات لازم را به صورت صحیح ارائه کند.یکی از وظایف سرویس و نگهداری رضایت کاربران است.

مسئول حفظ سلامتی و ایمنی وسایل حمل و نقل عمومی و رفت و آمدشان در سطح شهر سازمان ها موسسات نظارتی هستند. آسانسورها از این وسایل نقلیه مذکور متفاوت نیستند.آسانسورها نیز افراد و کالاهایی را در مسرهایی عبوری داخل بناها تحت کنترل خود جابجا می کنند.

یک آسانسور از نظیر دیگر وسایل حمل و نقل به نگهداری نیاز دارد تا بتواند درست کار کند و قابل اعتماد باشد

مالکین و مدیران ساختمان ها علاوه برمسئولیت خاص خود مسئولیت تضمین امنیت جابجایی ها را نیز در ساختمان ها بر عهده دارند.لذا یک آسانسور مناسب یکی از اجزای مهم در ساختمان است.

این وسیله باعث کاهش خطر استفاده از پله ها شده و بر ای افراد مسن و ناتوان از وسایل ضروری می باشد هرچند شاید تصور اولیه این باشد که سرویس و نگهداری باعث افزایش هزینه ها می شود اما با برگشت هزینه های که در نگهداری آسانسور صرف نشده است و با کاهش هزینه تعمیرات همه این هزینه های سرویس و نگهداری را توجیه می کند از طرفی تلخی اتفاقات بد دیرتر از تخلی های پرداخت هزینه هایی زیاد را از یاد می رود.

هزینه های نگهداری آسانسور با توجه به عدم تعویض و تعمیرات پر هزینه قطعات با جلوگیری از توقف ناگهانی سیستم و تعطیلی تعدادی از آن ها را جبران می کند

در کشورهای مختلف قانون گذاران قوانینی وضع کرده اند که طبق آن ها آسانسور ها از یک سطح ایمنی مطلوبی مانند وسایل نقلیه(همچون قطار،اتوبوس و …) برخوردار هستند.

عموما مالکین در ساختمان ها تنها در مورد نحوه مالکیت و مدیریت ساختمان اطلاعات دارند و از نحوه سرویس دهی و تعمیرات مربوط به آسانسور اطلاعات کافی ندارند.مطابقت کار آسانسور با شرایط موجود با قوانین امری بسیار مهم است که موضوعی پیچیده و نیازمند تجربه کافی می باشد.

به هر حال نداشتن اطلاعات در نحوه سرویس و نگهداری آسانسور رافع مسئولیت مدیران بابت تامین ایمنی ساختمان نیست این مالکین ساختمان ها هستند که سیستم جابه جایی استفاده کنندگان مشتریان و کالاها را از خیابان به طبقه مورد نظر و بلعکس را فراهم می کنند و لذا مسئول ایمنی مسافران هستند.

آسانسور به تنهایی یک پروژه کامل در ساختمان است از معماری گرفته تا سازه و تکنولوژی قطعات پرشماری که هر کدام پیچیدگی و مسائل خاص خود را دارند.با توجه به استهلاک قطعات آسانسوری چنین وسیله ی بدون نگهداری مناسب و اصولی متکی بر پایه های علمی این فن کارکرد مطلوبی نخواهد داشت و اگر بطور اصولی نگهداری نشود قطعات فرسوده آن برای استفاده بسیار خطرناک خواهد بود.به علت عدم برنامه راهبری سرویس و نگهداری یک آسانسور خوب و با کیفیت تبدیل به دستگاه نامطئن می شود.به همین علت مشاهده می شود طی سالیان اخیر سوانح و حوادث مرتبط با آسانسور رشد قابل توجهی داشته است.

برای برخورداری سطح ایمنی لازم در آسانسور باید از تجهیزات از شرایط مناسب تعمیرات سرویس و نگهداری برخوردارباشند یا بعبارتی دیگر عملکرد ایمنی آن ها در یک سطح مطابق با استاندارد و درمحدوده و دارای طراحی آسانسور باقی بنماند.

ار آنجا که مالکین و یا مدیران ساختمان از نگهداری ،تعمیر و سرویس آسانسور سررشته ای ندارند.معمولا با یک شرکت سرویسکار آسانسور قرارداد می بندند تا بتوانند از نظر قانونی به وظیفه خود عمل کرده باشند.پس از عقد قرارداد با یک شرکت سرویس کار مالکین ساختمان برخی از مسئولیت خو را به این شرکت واگذار می کنند. هر زمان که آسانسور دارای مسافر یا مسافران است از نظر ریسک خطر هیچ تفاوتی با خطر اتوبوس پر از مسافر که وارد وسط خیابان می شوند ندارد.یکی از هدف هایی سرویس و نگهداری آسانسور جلوگیری از جوادث و آسیب مسافران است.

مفهوم سرویس از نگهداری جداست و باید برای هر کدام یک تعریف جداگانه ای ارائه شود هرچند در نزد بیشتر افراد این دو به یک معنی هستند

سرویس آسانسور:

شامل بازدیدهای نوبتی آسانسور جهت آمادگی برای بهر برداری ایمن است.

نگهداری آسانسور:

این مفهوم گسترده وسیع تری را شامل می شود اما به طور کلی به معنایی رسیدگی به تجهیزات برای جلوگیری از خرابی و افزایش عمر قطعات و عملکرد آنهاست و نیز مانع از کار افتادگی زود هنگام آن ها می باشد.

تجهیزات بکار رفته در آسانسور به هیچ وجه اشتراکی با سایر تجهیزاات ساختمان ندارد و لذا ماهیت خاص این تجهیزات و مکان آن ها در ساختمان تعیین کننده عملیات و نحوه نگهداری آنهاست.

دور روش برای سرویس و نگهداری با هدف عملکرد ایمن و بدون خرابی تجهیزات وجود دارد.نگهداری حفاظتی و نگهداری پیشگویانه که با استفاده از این روش های صحیح سرویس و نگهداری  پیش از نقص و از کار افتادن قطعات از خرابی آن ها جلوگیری می گردد.

در نگهداری پیشگیرانه اصولا تجربه سرویسکار و شناخت کامل تجهیزات در طول زمان سرویس و نگهداری نشان می دهد که کدامیک از قطعات آسانسور دچار نقص و خرابی می شود در نتیجه فرصتی برای تعویض این قطعات مهم قبل از خرابی آنه بوجود می آید.

شرکت های سرویس  و نگهداری عموما بسوی استفاده از این روش های اثبات شده برای دسترسی به اهداف بخش سرویس و نگهداری پیش می روند هدفی که بخش سرویس و نگهداری در جستجوی آن است چگونگی اجرای الزامات و نحوئ کاربرد آن ها در نگهداری صحیح تجهیزات ضمن رعایت نکات ایمنی انگونه که مسافران انتظار دارند آسانسور ها به آن ها سرویس مناسب دهند می باشند از اهداف دیگری که یک برنامه نگهداری بدنبال آن است دست یافتن به اعتماد و کارایی آسانسور با حداقل هزینه است .

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور – تعمیرات آسانسور – سرویس آسانسور – خرابی آسانسور

تعهدات قرارداد سرویس و نگهداری شرکت الکترو صنعت:

۵ _ تعهدات پيمانكار

الف : پیمانکار تعهد می نماید هر ماه یک بار نسبت به سرویس و روغنکاری قطعات متحرک و بازدید فنی از کلیه قسمتهای آسانسور اقدام نماید.

ب- پیمانکار تعهد می نماید پس از اطلاع از خرابی آسانسور حداکثر تا ۲۴ ساعت جهت رفع خرابی اقدام نماید.

پ- پیمانکار موظف است تاریخ دقیق سرویس ماهانه را با توجه به آدرس قرار داد و زمان بندی شرکت به کار فرما اعلام نماید .تاريخ سرويس هر ماه از يك ماه قبل اعلام ميگردد.

ت- این قرار داد شامل تعمیرات اساسی از جمله تعویض سیم بکسلها تعمیرات موتور گیربکس تعویض تابلو فرمان و موارد مشابه نمی باشد و در اینگونه موارد اجرت و بهای لوازم یدکی جداگانه دریافت خواهد شد.

ث- پیمانکار در مقابل حوادث غیر مترقبه مانند بروز حریق سرقت و… مسئولیتی ندارد.

ج- در صورتیکه آسانسور توسط شخص دیگری غیر از تکنسینهای شرکت الکترو صنعت تعمیر و یا دستکاری گردد پیمانکارهیچگونه مسئولیتی بعهده نخواهد گرفت .

د- كارفرما مجاز ميباشد در صورت عدم رضايت از پيمانكار در انجام وظايف طبق اين قرارداد پس از ۲ بار اعلام كتبي با فاصله ۱  ماه ، قرارداد را بطور يكطرفه فسخ نمايد.

۶ _ تعهدات كارفرما 

الف- کار فرما یا نماینده ایشان موظف به ارائه كليد اتاق آسانسور در تاريخ اعلام شده از يك ماه قبل در فاصله زماني ساعت ۸ صبح لغايت ۵ بعد از ظهر است  در غير اينصورت بدون انجام سرويس موظف به پرداخت شارژ ماهانه ميباشد.

ب- كارفرما موظف است شخصي را بعنوان مسئول فراگيري آموزشهاي اوليه جهت موارد اضطراري به پيمانكار معرفي نمايد . نام مسئول : ……………….. تلفن: …………………..  

ج- كارفرما موظف به پرداخت شارژ ماهانه  در تاريخ سرويس بطور منظم ميباشد لذا در صورت بي نظمي در پرداخت ، پيمانكار از ارائه خدمات منظم معذور ميباشد.

د- در صورتی که کارفرما قرار داد فوق را به طور یک طرفه فسخ نماید میبایست به میزان سه ماه مبلغ قرار داد در وجه پیمانکار پرداخت نماید.

لازم به ذكر است قرارداد فوق جهت سرويس و نگهداري منظم آسانسور ساختمان شما با مديريت يا نماينده ساختمان منعقد گرديده و در صورت تغير شخص نماينده اين قرارداد به قوت خود باقي ميماند. ضمنا مدير جديد ميبايست مراتب را جهت سرويس بهينه به شركت (واحد قراردادها ) اطلاع دهد.

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور – تعمیرات آسانسور – سرویس آسانسور – خرابی آسانسور