جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

محافظت در برابر اضافه جریان آسانسور

محافظت در برابر اضافه جریان آسانسور


محافظت از تجهیزات آسانسور در برابر اضافه جریان قطعا ضروری است.

✅در واقع دو نوع اضافه جریان وجود دارد ، اضافه بار و اتصال کوتاه.

واژه اضافه بار (Over Load) به مقدار جریان الکتریکی که بیش از مقدار تعیین شده از یک مدار الکتریکی عبور می کند اطلاق میشود
اضافه بارها معمولا چندان بیشتر از مقدار کل بار جاری در مدار نیستند ولی اگر برای مدتی مشخص اجازه عبور به آنها داده شود منجر به صدمات در تجهیزات ما می شوند.


به عنوان یک قانون کلی جریانهای اضافه بار کمتر از ۸ تا ۱۰ برابر جریان نامی هستند . صدمه به تجهیزات خصوصا به عایق های در تماس با رسانا ها از نتایج حرارت ایجاد شده اضافه بارها می باشد. زمانی که صرف ایجاد این حرارت می شود نسبتا طولانی و وابسته به ارزش RMS جریان اضافه بار می باشد
اتصال کوتاه (Short Circuit) غالبا از نتایج خطاهای زیان بار الکتریکی مانند اشکال در عایق بندی یا شرایط تصادفی ناشی می شوند . در این حالت سیم های حامل جریان، یک مدار الکتریکی با مقاومت بسیار پایین و جریان بسیار زیاد ایجاد می کنند که معمولا به آن اتصال کوتاه می گوییم .
ارزش RMS یک جریان اتصال کوتاه به طور معمول بیش از ۱۰ برار مقدار کل بار جاری در مدار (Full Load) می باشد . حرارت ناشی از اتصال کوتاه به قدری سریع ایجاد میشود که تنها در چندمین ثانیه منجر به صدمه به تجهیزات میگردد.
مزایای حفاظت با فیوز چیست؟
اطمینان بخشی عامل اصلی در طراحی و یا به روز کردن سیستم های الکتریکی می باشد ، جهت نیل به این مطلوب فیوزها همچنان بهترین هستند چرا که:
• المان فلزی فیوز داخل بدنه سرامیکی در برابر خطاهای جریان مستقیما و بدون هیچ مکانیزم مقدماتی واکنش نشان داده و ذوب می شود.
• آرک به وجود آمده در محیطی کاملا پوشیده انجام می شود و با وجود قطع اتصال کوتاه در جریانهای بالا فاقد هرگونه اثر خارجی نظیر شعله ، دود و غیره می باشد.
• آزمایشات مختلف انجام شده توسط سازندگان فیوز به این نتیجه رسیده است که انرژی آرک ایجاد شده توسط خطای جریان با نصبی فیوز محدود کننده پیک جریان به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته شده است.

محافظت در برابر اضافه جریان آسانسور

یک نظر بگذارید