مناطق تحت پوشش سرویس آسانسور

شركت آسانسور الکترو صنعت با در اختيار داشتن تيمي مجرب و كار آزموده از تكنسين هاي آسانسور آماده ارائه خدمات سرويس ونگه داري آسانسور در سراسر مناطق تهران بزرگ مي باشد.

مناطق تحت پوشش اين شركت عبارتند از 

مناطق تحت پوشش سرویس آسانسور - تعمیر آسانسور - سرویس و نگهداری آسانسور - آسانسور

مناطق تحت پوشش سرویس آسانسور

منطقه ۱۱

 1. سرویس و نگهداری آسانسور در آذربایجان

 2. سرویس و نگهداری آسانسور در آگاهی

 3. سرویس و نگهداری آسانسور دراسکندری

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درامیریه

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درانبارنفت

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درجمالزاده – حشمت الدوله

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درجمهوری

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درخرمشهر

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درراه آهن

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درشیخ هادی

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درعباسی

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درفروزش – امیر بهادر

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درفلسطین – انقلاب

 14. سرویس و نگهداری آسانسور درقلمستان – برادران جوادیان

 15. سرویس و نگهداری آسانسور درمخصوص

 16. سرویس و نگهداری آسانسور درمنیریه

 17. سرویس و نگهداری آسانسور درمیدان حر (باغ شاه)

 18. سرویس و نگهداری آسانسور درهلال احمر

منطقه ۱۲

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درآبشار

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درارگ پامنار

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درامامزاده یحیی

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درایران

 5. سرویس و نگهداری آسانسور دربازار

 6. سرویس و نگهداری آسانسور دربهارستان

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درتختی

 8. سرویس و نگهداری آسانسور دردروازه شمیران

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درسنگلج

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درشهید هرندی

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درفردوسی

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درقیام

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درکوثر

منطقه ۱۳

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درآشتیانی

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درامامت

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درپیروزی

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درتهران نو

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درحافظیه

 6. سرویس و نگهداری آسانسور دردهقان

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درزاهد گیلانی

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درزینبیه

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درسرخه حصار

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درشورا

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درشهید اسدی

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درصفا

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درقاسم آباد

 14. سرویس و نگهداری آسانسور درنیروی هوایی

منطقه ۱۴

 1. سرویس و نگهداری آسانسور در۱۳ آبان

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درآهنگ (محلاتی)

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درآهنگران

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درابوذر

 5. سرویس و نگهداری آسانسور دربروجردی

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درپرستار

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درپیروزی

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درتاکسیرانی

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درجابری

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درجوادیه

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درچهارصد دستگاه

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درخاوران

 13. سرویس و نگهداری آسانسور دردژکام

 14. سرویس و نگهداری آسانسور دردولاب

 15. سرویس و نگهداری آسانسور درشاهین

 16. سرویس و نگهداری آسانسور درشکوفه

 17. سرویس و نگهداری آسانسور درشکیب

 18. سرویس و نگهداری آسانسور درشیوا

 19. سرویس و نگهداری آسانسور درصد دستگاه

 20. سرویس و نگهداری آسانسور درفرزانه

 21. سرویس و نگهداری آسانسور درقصر فیروزه

 22. سرویس و نگهداری آسانسور درمینای (شمالی و جنوبی)

 23. سرویس و نگهداری آسانسور درنبی اکرم

 24. سرویس و نگهداری آسانسور درنیکنام

منطقه ۱۵

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درابوذر

 2. سرویس و نگهداری آسانسور دراتابک

 3. سرویس و نگهداری آسانسور دراسلام آباد – والفجر

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درافسریه (بالا و پایین)

 5. سرویس و نگهداری آسانسور دربروجردی – دهقان

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درشوش

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک رضویه

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درطیب

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درکیانشهر (شمالی و جنوبی)

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درمسعودیه

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درمشیریه

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درمطهری

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درمظاهری

 14. سرویس و نگهداری آسانسور درمینایی

 15. سرویس و نگهداری آسانسور درولیعصر – بی سیم

 16. سرویس و نگهداری آسانسور درهاشم آباد

منطقه ۱۶

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درباغ آذری

 2. سرویس و نگهداری آسانسور در تختی

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درجوادیه

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درخزانه

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک بعثت

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درعلی آباد (شمالی و جنوبی)

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درنازی آباد

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درم یاخچی آباد (رضوان)

منطقه ۱۷

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درآذری

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درابوذر (شرقی و غربی)

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درامامزاده حسن

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درباغ خزانه

 5. سرویس و نگهداری آسانسور دربلور سازی

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درجلیلی

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درزمزم

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درزهتابی

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درفلاح (سجاد)

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درگلچین

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درمقدم

 12. سرویس و نگهداری آسانسور دروصفنارد

 13. سرویس و نگهداری آسانسور دریافت آباد

منطقه ۱۸

 1. سرویس و نگهداری آسانسور در۱۷ شهریور

 2. سرویس و نگهداری آسانسور دربهداشت

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درتولید دارو

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درحسینی – فردوس

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درخلیج فارس (شمالی و جنوبی)

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درشادآباد

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درشمس آباد

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک امام خمینی

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درشهید رجایی

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درصاحب الزمان

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درصادقيه

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درولیعصر (شمالی و جنوبی)

 13. سرویس و نگهداری آسانسور دریافت آباد (شمالی و جنوبی)

منطقه ۱۹

 1. سرویس و نگهداری آسانسور دراسفندیاری و بستان

 2. سرویس و نگهداری آسانسور دراسماعیل آباد (علی آباد)

 3. سرویس و نگهداری آسانسور دربوستان ولایت

 4. سرویس و نگهداری آسانسور دربهمنیار

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درخانی آباد نو (شمالی و جنوبی)

 6. سرویس و نگهداری آسانسور دردولتخواه

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درشریعتی (شمالی و جنوبی)

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درشکوفه (شمالی و جنوبی)

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک رسالت

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درشهید کاظمی

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درنعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

منطقه ۲۰

 1. سرویس و نگهداری آسانسور در۱۳ آبان

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درابن بابویه

 3. سرویس و نگهداری آسانسور دراستخر

 4. سرویس و نگهداری آسانسور دراقدسیه

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درباروت کوبی

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درتقی آباد

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درجوانمرد قصاب

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درحمزه آباد

 9. سرویس و نگهداری آسانسور دردولت آباد

 10. سرویس و نگهداری آسانسور دردیلمان

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درسرتخت

 12. سرویس و نگهداری آسانسور درشهادت

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درشهید بهشتی

 14. سرویس و نگهداری آسانسور درعباس آباد

 15. سرویس و نگهداری آسانسور درعلایین

 16. سرویس و نگهداری آسانسور درفیروزآبادی

 17. سرویس و نگهداری آسانسور درحمزه آباد

 18. سرویس و نگهداری آسانسور درمنصوریه منگل

 19. سرویس و نگهداری آسانسور درولی آباد

 20. سرویس و نگهداری آسانسور درهاشم آباد

منطقه ۲۱

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درباشگاه نفت

 2. سرویس و نگهداری آسانسور درتهرانسر (شمالی، شرقی، غربی و مرکزی)

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درچیتگر

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک آزادی

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک استقلال

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک پاسداران

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک دانشگاه تهران

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک دریا

 9. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک شهرداری

 10. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک غزالی

 11. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک فرهنگیان

 12. سرویس و نگهداری آسانسور دروردآورد

 13. سرویس و نگهداری آسانسور درویلا شهر

منطقه ۲۲

 1. سرویس و نگهداری آسانسور درآزاد شهر – پیکان شهر

 2. سرویس و نگهداری آسانسور دردهکده المپیک

 3. سرویس و نگهداری آسانسور درزیبادشت

 4. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک دژبان

 5. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک راه آهن

 6. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک شهید باقری

 7. سرویس و نگهداری آسانسور درشهرک صنعتی شریف

 8. سرویس و نگهداری آسانسور درهمت

 9. مناطق تحت پوشش سرویس آسانسور – تعمیر آسانسور – سرویس و نگهداری آسانسور – آسانسور