نگهداری صحیح آسانسور

نگهداری صحیح آسانسور

نگهداری صحیح آسانسور

آسانسور وسیله ای مکانیزه میباشد که در یک چهارچوب مشخص که در چاه حرکت میکند و وظیفه جابجایی عمودی مسافرین و کاربران را برعهده دارد .
آسانسور مجموعه ای را تشکیل میدهد که مستقیما با جان کاربران در ارتباط میباشد فلذا باید ایمن ، قابل اعتماد و کارا باشد .
دستیابی به این موارد در سه مرحله جداگانه قابل بررسی میباشد این سه مرحله را میتوان به شرح زیر تفکیک کرد :
مرحله اول : مرحله قبل از ساخت و یا مرحله طراحی و ساخت سازه ساختمان

مرحله دوم : طراحی ، ساخت و مونتاژ مکانیکی آسانسور

مرحله سوم : نگهداری و پشتیبانی آسانسور

این سه مرحله کاملا از هم مجزا هستند ولی بر روی کارکرد نهایی تاثیر دارند بطوریکه نقض یا عملکرد ضعیف در هر مرحله ، عملکرد مراحل دیگر را تحت تاثیر قرار میدهد .
نکته ای که هم اینک گریبان گیر اکثر آسانسورهای کشور میباشد اینست که متاسفانه بسیاری از بهره برداران آسانسور تنها در مواقع خرابی آسانسور جهت حضور سرویسکار احساس نیاز میکنند و تا زمانیکه آسانسور بدون مشکل کار میکند ، بازرسی ادواری و منظم آن را به فراموشی میسپارند .
بدیهی است از هیچ وسیله مکانیزه نمیتوان انتظار داشت که توقعات کاربر را بدون نگهداری و سرویس منظم برآورده نماید چه برسد به آسانسور که وسیله ای کاملا پیچیده و با ظرفیت های خاص خود میباشد .
– بنابر اصل پارتو ، ۲۰ درصد هر عملیاتی اثر ۸۰ درصدی و ۸۰ درصد آن اثر ۲۰ درصدی ، بر مجموع عملیات باقی میگذارد و درصورتیکه سرویس و نگهداری آسانسور را بیست درصد از کل بهره برداری آسانسور درنظر بگیریم ، آنگاه اهمیت آن بخوبی آشکار میشود . بطوریکه اگر اجرای این بخش با شرایط نامساعد و غیراستاندارد ارایه گردد آثار ۸۰ درصد نامطلوب و گاهی غیرقابل جبران برجای خواهد گذاشت .
– هم اکنون در کشور آسانسورهای بسیاری وجود دارد که عمر آنها به بالای ۲۵ سال میرسد آنچه در این میان حائز اهمیت است وجود هزاران آسانسور در حال کار میباشد که بدلیل عدم توجه به سرویس و نگهداری دارای عملکرد مناسب و ایمن نیستند .

نگهداری صحیح آسانسور

۲پاسخ به “نگهداری صحیح آسانسور”

یک نظر بگذارید