جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

وضعيت استاندارد آسانسور

وضعيت استاندارد آسانسور

وضعيت استاندارد آسانسور

از سال ۱۳۷۷ تلاشهاي زيادي براي تهيه و تدوين استاندارد ملي آسانسور بعمل آمده و نهايتاً استاندارد ملي آسانسور با شماره استاندارد ملي ۱-۶۳۰۳ مورد تصويب كميته ملي قرار گرفته و از ابتداي سال ۱۳۸۲ اجباري مي‌باشد.

از آنجا كه اجراي كامل مقررات استاندارد ملي بلحاظ عدم آمادگي توليدكنندگان اجزاء و قطعات آسانسور جهت اخذ گواهي‌هاي كيفي مقدور نبوده ، لذا استاندارد ملي آسانسور به دو بخش ايمني و عملكردي تقسيم گرديده و اجراي بخش ايمني از استاندارد ملي « مقررات ايمني ساختمان و نصب آسانسور –قسمت اول : آسانسور هاي برقي » از ابتداي سال ۱۳۸۲ براي دارندگان پروانه‌هاي ساختماني سال ۱۳۸۲ كه داراي آسانسور مي‌باشند اجباري بوده و بخش عملكردي استاندارد ملي از سال ۱۳۸۳ اجرايي مي‌گردد. با توجه به لزوم تدوين استاندارد اجزاء و قطعات آسانسور تاكنون استاندارد مجموعه‌هاي زير با همكاري نمايندگان صنعت آسانسور ، شركت بازرسي كننده و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين گرديده است ، (ضمناً استانداردهاي تدوين شده زير با هماهنگي مؤسسه استاندارد در كميته ملي مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت)

  1. استاندارد ويژگيهاي ريل آسانسور
  2. استاندارد ويژگيهاي قفل آسانسور
  3. استاندارد ويژگيهاي ترمز ايمني
  4. استاندارد ويژگيهاي طناب فولادي
  5. استاندارد ويژگيهاي ضربه‌گيرهاي ته چاه
  6. استاندارد ويژگيهاي كنترل سرعت
  7. استاندارد ويژگيهاي تابلو فرمان
  8. استاندارد ويژگيهاي آسانسورهاي فاقد موتورخانه (Room Less)

۲پاسخ به “وضعيت استاندارد آسانسور”

یک نظر بگذارید