جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

کلاس های آموزشی صنعت آسانسور

کلاس های آموزشی صنعت آسانسور

کلاس های آموزشی صنعت آسانسور

آیا کلاس های آموزشی برای ورود به صنعت آسانسور کافیست ؟!

صنعت ساختمان و صنعت آسانسور و پله برقی پیوندی ناگسستنی با هم دارند ، چرا که این دو مکمل یکدیگر هستند.
اگر آسانسور اختراع نمی شد ، از ساختمانهای بلند مرتبه و آسمانخراشها اثری نبود و بالعکس اگر ساختمان بلندمرتبه ساخته نمی شد، آسانسور جایگاهی نداشت.

لذا ورود متخصصان با تجربه به این صنعت و در عرصه های نصب و راه اندازی و نگهداری آسانسور بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.
برای ورود به این حرفه داشتن اطلاعات تئوری به تنهایی کافی نیست، باید حتما” در کنار آموخته های تئوری، تجربه میدانی نیز داشت، با توجه باینکه کار آسانسور کاری سنگین و جامع می باشد، و متشکل از بخش های گوناگونی مثل:
آهنکشی
عملیات ساختمانی و بنایی و آهنگری
نصب درب و ریل
اجرای سکوهای ضربه گیر و قالب گذاری و بتون ریزی سقف چاه آسانسور،
عملیات مکانیکال
عملیات الکتریکال
مرحله راه اندازی
تست نهایی
نهایتا” تحویل به اداره استاندارد و بهره برداری آسانسور، شامل می شود.
اگر در این کار تجربه و تخصص عملی نداشته باشید ، بعید است نصاب خوبی شوید ; اما اگر در کنار آموزش، کارهای اجرایی را در کنار استاد کار با تجربه و متخصص انجام دهید ، مطمئنا” آموزه های تئوری تکمیل کننده توان عملی و تخصصی شما خواهد شد.
داشتن تجربه و علم در کار نصب، آسانسوری مطمئن و بدون نقص را به ساختمان و بهره برداران آسانسور ارائه می دهد.

کلاس های آموزشی صنعت آسانسور

یک نظر بگذارید