جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور
حرکت هماهنگ و کنترل شده ی آسانسور در صورتی میسر است که سیم بکسل ها و شیارها بصورت هماهنگ و با یک سرعت حول مسیر اتصال خود حرکت کند .
در صورت عدم هماهنگی فوق بین سیم بکسل و شیار فلکه سُرخوردگی اتفاق خواهد افتاد و سبب میشود آسانسور از کنترل خارج شود .
در یک سیستم کششی ، زمانی سیم بکسل در داخل شیار فلکه کششی سُر میخورد که نیروی اصطکاک به حد خود برسد .
نسبت این نقطه حد اصطکاک T1/T2 یعنی تقسیم T1 بر T2 ، بیان میشود که در آن T1 و T2 کشش سیم بکسل ها در دو طرف فلکه کششی میباشد بطوریکه کشش T1 بیشتر از T2 میباشد .


این نسبت دارای یک مقدار بحرانیست و اهمیت بسیاری دارد و عملٲ نباید از آن مقدار تجاوز شود ، چرا که در اینصورت سیم بکسل ها روی فلکه سُر خواهند خورد و کابین آسانسور از کنترل خارج خواهد شد .
با وجود اینکه آسانسورها دارای ترمز ایمنی میباشند اما برای اطمینان بیشتر لازم است سیستم طوری طراحی شود که کشش را تحت شرایط دشوارتر حفظ نموده و سُر نخورد !
محاسبات مقدار نسبت بحرانی بوسیله محاسبات ریاضی انجام میشود . مقدار نسبت بحرانی شامل زاویه پیچش ، ضریب اصطکاک و محاسبه نوع شیاربندی فلکه گیربکس و شرایط دینامیکی میباشد .

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.