سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور
حرکت هماهنگ و کنترل شده ی آسانسور در صورتی میسر است که سیم بکسل ها و شیارها بصورت هماهنگ و با یک سرعت حول مسیر اتصال خود حرکت کند .
در صورت عدم هماهنگی فوق بین سیم بکسل و شیار فلکه سُرخوردگی اتفاق خواهد افتاد و سبب میشود آسانسور از کنترل خارج شود .
در یک سیستم کششی ، زمانی سیم بکسل در داخل شیار فلکه کششی سُر میخورد که نیروی اصطکاک به حد خود برسد .
نسبت این نقطه حد اصطکاک T1/T2 یعنی تقسیم T1 بر T2 ، بیان میشود که در آن T1 و T2 کشش سیم بکسل ها در دو طرف فلکه کششی میباشد بطوریکه کشش T1 بیشتر از T2 میباشد .


این نسبت دارای یک مقدار بحرانیست و اهمیت بسیاری دارد و عملٲ نباید از آن مقدار تجاوز شود ، چرا که در اینصورت سیم بکسل ها روی فلکه سُر خواهند خورد و کابین آسانسور از کنترل خارج خواهد شد .
با وجود اینکه آسانسورها دارای ترمز ایمنی میباشند اما برای اطمینان بیشتر لازم است سیستم طوری طراحی شود که کشش را تحت شرایط دشوارتر حفظ نموده و سُر نخورد !
محاسبات مقدار نسبت بحرانی بوسیله محاسبات ریاضی انجام میشود . مقدار نسبت بحرانی شامل زاویه پیچش ، ضریب اصطکاک و محاسبه نوع شیاربندی فلکه گیربکس و شرایط دینامیکی میباشد .

سُر خوردن سیم بکسل آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.