جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

در آسانسور دو بخش عمده میتوانند از ارتباط سریال استفاده کنند :

۱ ــ سیگنال های داخل کابین
۲ ــ نمراتور و شاسی های احضار

بطور کلی کلیه سیگنال هایی که به ایمنی ارتباط ندارند میتوانند از طریق ارتباطات سریال منتقل گردند !


در کاربرد ۲) شاسی و نمراتور ها جزو سیگنال های ایمنی نیستند و میتوانند بصورت سریال منتقل گردند .
در کاربرد ۱) سیگنال هایی مانند شاسی ، نمراتور ، رویزیون ، کنترل درب و … قابل استفاده در تئوری هستند از آنجایی که برخی از سیگنال ها مانند ریویزیون و کنترل درب در مواقع اضطرار و سرویس آسانسور مورد استفاده قرار میگیرند بهتر است در انتقال سریال مورد استفاده قرار نگیرند .
از آنجا که در کشور ما درصد بسیار کمی در ارتباطات سریال از کابل های بهم تابیده شیلددار استفاده میکنند امکان ایجاد تاخیر در انتقال اطلاعات و یا صدمه دیدن پورت های سریال وجود دارد و اگر سیگنال های مهمی چون کنترل درب و فرمان های ریویزیون در این سیستم استفاده گردند ممکن است در مواقع ضروری نتوان آسانسور را حرکت داد .

نتیجه گیری :

معمولا استفاده از طرح هایی که تعداد تراول کابل ها را به ۱۲ رشته کاهش میدهد از نظر اقتصادی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد و اکثر این طرح ها یا فرمانهای درب را بصورت سریال منتقل نموده اند یا فرمان های مد ریویزیون را که در صورت هرگونه خرابی و اختلال در بستر سریال که با روش های نصب موجود در کشور بدور از انتظار نیست دیگر امکان حرکت در مد ریویزیون و بستن درب که جزء مهمترین ویژگی های یک آسانسور است و باید همیشه عملیاتی باشند وجود نخواهد داشت .
لذا با توجه به روش های نصب موجود در کشور پیشنهاد میگردد سیگنال های عمومی مانند شاسی ، نمراتور و امثال آن به سریال وابسته باشند تا با خرابی در این بخش آسانسور بتوان در مد ریویزیون بصورت استاندارد با تمام ایمنی ها حرکت کرد .

بازسازی آسانسور

کاربرد ارتباط سریال در آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.