جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

تفاوت سیم نول با سیم ٲرت

تفاوت سیم نول با سیم ٲرت

تفاوت سیم نول با سیم ٲرت

آیا میتوان از سیم نول بجای سیم ٲرت استفاده کرد ؟!
هرگز نباید اینکار صورت گیرد سیم نول برگشتی مدار میباشد که در صورت اتصالی بجای تخلیه در چاه ارت مجددٲ وارد مدار خواهد شد که باعث صدمه دیدن و آسیب رسیدن به اجزای آسانسور میشود .
سیم ارت باید قطر و سطح مقطع آن متناسب با قطر سیم های تغذیه موتور باشد .
در مورد بدنه آسانسور هم ، کابین و شاسی موتور و تابلو فرمان حتمٲ باید به ٲرت ساختمان وصل شود .

در محل اتصال سیم ها به ٲرت از پیچاندن سیم بشکل حلقه و از ایجاد مسیرهای موازی خودداری شود نهایتٲ تمام سیم های ٲرت در یک نقطه بشکل ستاره متصل شوند .
در هنگام جوشکاری ، از بدنه تابلو بعنوان اتصال بدنه گیره جوشکاری جدٲ پرهیز شود .

سرویس ونگهداری آسانسور غرب تهران

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.