نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

 نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

ابتدا آسانسور را به بالاترین طبقه فرستاده و درب طبقه را در اولین ایستگاه توقف باز نموده و از طریق سکو یا نردبان وارد چاهک میشویم . چاه آسانسور باید مجهز به چراغ های تونلی باشد .
روبروی درب هر طبقه یک چراغ و در نیم متری ابتدا و انتهای چاه آسانسور یک چراغ باید درنظر گرفته شود .
محل چراغ ها نباید در پشت قاب وزنه و یا هر جسم دیگری باشد و بتواند هنگام توقف کابین در هر طبقه روشنایی کافی جهت سرویس را روی کابین ایجاد نماید .
حداقل روشنایی پنجاه لوکس باشد .
مدار تغذیه چراغ های تونلی باید جدا از تابلوی فرمان بوده و قبل از تابلوی تغذیه ، از تابلوی عمومی ساختمان انشعاب گرفته شده باشد .
همچنین ارتفاع چاهک باید اندازه گیری و کنترل شود که در آسانسورهای تا یک متر بر ثانیه ، ارتفاع چاهک آسانسور باید حداقل یک و نیم متر باشد و در آسانسورهای بیشتر از یک متر بر ثانیه مقدار عمق متناسب با سرعت تغییر خواهد کرد .
فاصله کادر وزنه تا روی ضربه گیر در آسانسور های یک متر بر ثانیه بین حداقل پانزده سانتیمتر تا حداکثر بیست و پنج سانتی متر میتواند باشد که لازم است با دستورالعمل سازنده و استانداردهای معتبر کنترل شود .
در صورتیکه ضربه گیر در زیر کادر وزنه نصب شده باشد این اندازه از لبه ضربه گیر تا سکوی مربوطه بیست الی بیست و پنج سانتیمتر خواهد بود .
ریل های وزنه و کابین روی ورق های آهنی با ابعاد حداقل بیست در بیست سانتیمتر و به ضخامت حداقل یک سانتیمتر قرار میگیرد .
توجه شود که ریل ها اصلا به صفحه ها فیکس نشده باشد !

نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.