جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

 نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

ابتدا آسانسور را به بالاترین طبقه فرستاده و درب طبقه را در اولین ایستگاه توقف باز نموده و از طریق سکو یا نردبان وارد چاهک میشویم . چاه آسانسور باید مجهز به چراغ های تونلی باشد .
روبروی درب هر طبقه یک چراغ و در نیم متری ابتدا و انتهای چاه آسانسور یک چراغ باید درنظر گرفته شود .
محل چراغ ها نباید در پشت قاب وزنه و یا هر جسم دیگری باشد و بتواند هنگام توقف کابین در هر طبقه روشنایی کافی جهت سرویس را روی کابین ایجاد نماید .
حداقل روشنایی پنجاه لوکس باشد .
مدار تغذیه چراغ های تونلی باید جدا از تابلوی فرمان بوده و قبل از تابلوی تغذیه ، از تابلوی عمومی ساختمان انشعاب گرفته شده باشد .
همچنین ارتفاع چاهک باید اندازه گیری و کنترل شود که در آسانسورهای تا یک متر بر ثانیه ، ارتفاع چاهک آسانسور باید حداقل یک و نیم متر باشد و در آسانسورهای بیشتر از یک متر بر ثانیه مقدار عمق متناسب با سرعت تغییر خواهد کرد .
فاصله کادر وزنه تا روی ضربه گیر در آسانسور های یک متر بر ثانیه بین حداقل پانزده سانتیمتر تا حداکثر بیست و پنج سانتی متر میتواند باشد که لازم است با دستورالعمل سازنده و استانداردهای معتبر کنترل شود .
در صورتیکه ضربه گیر در زیر کادر وزنه نصب شده باشد این اندازه از لبه ضربه گیر تا سکوی مربوطه بیست الی بیست و پنج سانتیمتر خواهد بود .
ریل های وزنه و کابین روی ورق های آهنی با ابعاد حداقل بیست در بیست سانتیمتر و به ضخامت حداقل یک سانتیمتر قرار میگیرد .
توجه شود که ریل ها اصلا به صفحه ها فیکس نشده باشد !

نکاتی در مورد بازرسی چاهک آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.