جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

اجرای ارتینگ یک ساختمان بسیار مهم است و هنگامی این موضوع اهمیت خود را بیشتر نمایان میکند که حادثه ای رخ دهد .
البته صرف وجود چاه ارت در یک ساختمان از بروز حوادث جلوگیری نمیکند بلکه علاوه بر آن باید تمامی تجهیزات بطور کامل بهم و در نهایت به اتصال ارت وصل شوند.
برای درک بیشتر اهمیت این موضوع حادثه ای را بازگو میکنیم .
در بهار ۱۳۸۸ بروز خرابی درب کابین آسانسوری گزارش میشود .
طبق معمول سرویس کار شرکت به سمت ساختمان مذبور حرکت میکند . پس از حاضر شدن در ساختمان متوجه قطعی سیم فرمان درب از روی کابین میشود ، به روی کابین رفته در حالیکه یکی از دستانش به سیم بکسل است با دست دیگر شروع به بازکردن قاب فلزی روی درب کابین میکند .
متٲسفانه فاجعه در همین لحظات نخست روی میدهد . سرویسکار بیچاره دچار برق گرفتگی شدید شده ، درجا تلف میشود .
کارشناسان قضایی پس از حضور در محل پروژه و بررسی دقیق متوجه میشوند که موتور و آهن کشی هر دو به اتصال ارت وصل شده بودند اما بدلیل وصل نشدن کابین و بروز اتصالی در سیستم سردرب کابین ، سرویس کار در مسیر برق قرار گرفته ، در جا تلف شده است .
اما آیا هرگونه اتصال به ٲرت قابل قبول میباشد ؟!
در صنعت برق اتصالات باید دارای ویژگی های زیر باشد :

الف ) محل اتصال باید بخوبی تمیز باشد تا کمترین مقاومت الکتریکی را در برابر عبور جریان از خود نشان دهد.
ب ) اتصال باید محکم باشد تا در اثر عبور جریان ، گرما ایجاد نشود و مقاومت نقطه تماس بالا نرود .
ج ) محل اتصال باید دارای روپوش مخصوص باشد تا موجب برق گرفتگی افراد نشود .
پس استفاده از هر گونه اتصال سیم بدور یک پیچ بدون هیچگونه کابشو و کانکتور و استفاده از هرگونه سیم بعنوان سیم اتصال زمین کار صحیحی نیست !

اتصال زمین تجهیزات آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.