جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

سنسور آهن ربائی آسانسور

سنسور آهن ربائی آسانسور

 سنسور آهن ربائی آسانسور

در سیستم های جدید دو سنسور ، یکی برای دوراندازی و دیگری برای استپ در طبقه جایگزین سنسورهای ثابت شده اند .
این سنسورها بوسیله تراول کابل به مدار فرمان متصل شده اند و کار شناسایی را انجام میدهند .
در هر طبقه بجای یک سنسور از یک آهن ربا استفاده شده که به محض قرارگرفتن سنسور روی کابین مقابل آهن ربا ، سنسور عمل کرده پالسی به مدارفرمان میفرستد . بدین طریق براحتی مدار کنترل شده و آسانسور در جای لازم می ایستد .
البته برای استپ طبقه در هر طبقه یک آهن ربا کافیست ولی برای دوراندازی در هر طبقه از دو عدد آهن ربا استفاده میشود یکی برای جهت بالا و دیگری برای جهت پائین ، که این عمل با یکی در میان شمردن آهن رباهای دورانداز توسط مدار فرمان اصلاح شده در حقیقت یکی از آهنرباها را میشمرد و دیگری را در نظر نمیگیرد .

سنسور آهن ربائی آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.