سنسور آهن ربائی آسانسور

سنسور آهن ربائی آسانسور

 سنسور آهن ربائی آسانسور

در سیستم های جدید دو سنسور ، یکی برای دوراندازی و دیگری برای استپ در طبقه جایگزین سنسورهای ثابت شده اند .
این سنسورها بوسیله تراول کابل به مدار فرمان متصل شده اند و کار شناسایی را انجام میدهند .
در هر طبقه بجای یک سنسور از یک آهن ربا استفاده شده که به محض قرارگرفتن سنسور روی کابین مقابل آهن ربا ، سنسور عمل کرده پالسی به مدارفرمان میفرستد . بدین طریق براحتی مدار کنترل شده و آسانسور در جای لازم می ایستد .
البته برای استپ طبقه در هر طبقه یک آهن ربا کافیست ولی برای دوراندازی در هر طبقه از دو عدد آهن ربا استفاده میشود یکی برای جهت بالا و دیگری برای جهت پائین ، که این عمل با یکی در میان شمردن آهن رباهای دورانداز توسط مدار فرمان اصلاح شده در حقیقت یکی از آهنرباها را میشمرد و دیگری را در نظر نمیگیرد .

سنسور آهن ربائی آسانسور

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.