جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

عملکرد تابلوی کنترل آسانسور

عملکرد تابلوی کنترل آسانسور:

 عملکرد تابلوی کنترل آسانسور

در هسته مرکزی یک بلوک دیاگرام منطق عملکرد تابلوی کنترل آسانسور همانند شکل زیر بطور کلی یک مقایسه کننده با دو ورودی مستقل از هم وجود دارد .
ورودی نخست آن مکان کابین در هر لحظه و ورودی دوم آن شستی درخواست بعنوان درخواست است .
این مقایسه کننده همچنین دارای سه خروجی
CP>RQ
CP=RQ
CP<RQ
می باشد .
البته لازم بذکر است این بلوک دیاگرام ، طرح بسیار ساده ای از عملکرد یک تابلوی کنترل واقعی را بدست میدهد .
بخش هایی مانند تایمرها ، سری ایمنی ، شناسایی اولیه و همچنین نوع سرویس دهی در اینجا نشان داده نشده است و این بدلیل جلوگیری از پیچیده شدن روند بررسی بلوک دیاگرام میباشد .
برای آشنایی با بلوک دیاگرام به مثال زیر توجه کنید :
فرض کنید کابین در طبقه یک CP=1 قرار دارد و شستی احضار از طبقه پنج RQ=5 اعمال میشود ، این دو ورودی به مقایسه کننده وارد شده پس از مقایسه ، خروجی جهت بالا CP<RQ فعال میشود . پس از فعال شدن خروجی جهت بالا ، کابین بسمت بالا به حرکت در می آید .
با گذشتن کابین از طبقات میانی و دریافت پالس های شمارش از آهن رباهای طبقات ، شماره مکان کابین افزایش یافته ، به محض مساوی شدن شماره مکان کابین با شستی احضار ، خروجی جهت بالا غیرفعال شده ، کابین پس از برخورد به سنسور توقف تراز طبقه که البته در این بلوک دیاگرام قابل رٶیت نیست ، متوقف میشود .
اکنون کابین در طبقه پنجم ایستاده است در نتیجه شماره مکان کابین با شماره شستی احضار مساوی میباشد یعنی CP=RQ
حال فرض کنید در این لحظه شستی احضار طبقه دوم RQ=2 اعمال میشود ، خروجی جهت پائین مقایسه کننده فعال شده ، کابین بسمت پایین حرکت میکند . با به حرکت درآمدن کابین ، پالس های شمارش دریافت شده مکان کابین طبقه به طبقه کاهش می یابد ، بمحض رسیدن کابین به طبقه دوم CP=RQ=2 خروجی پائین نیز غیرفعال شده ، در پایان کابین می ایستد .
همانطور که از توضیحات مشخص است در این جا روش شناخت دقیق مکان کابین بسیار مهم و حیاتی است چرا که در صورت بروز خطا در مکان اولیه کابین یا پالس های شمارش طبقات ، در مکان هر لحظه کابین خطا روی داده و در نتیجه در عملکرد مقایسه کننده که رکن اصلی عملکرد تابلوی کنترل است نیز خطا روی میدهد .

 عملکرد تابلوی کنترل آسانسور 

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.