جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

سیستم ریوزیون

سیستم ریوزیون

 سیستم ریوزیون
یک تابلو الکترونیکی کوچک بالای کابین آسانسور نصب شده است که از طریق یک تراول کابل به تابلو کنترل آسانسور در موتورخانه در ارتباط اند که با هم ارتباط سریال دارند
این تابلوی الکترونیکی کوچک تابلو ریوزیون نام دارد .
این سیستم که مربوط به تعمیر کار یا سرویس کار می باشد کمک می کند که حین تعمیرات ، شستی های داخل و بیرون از کار افتاده و فقط از روی کابین قابل کنترل باشد.
در سیستم ریوزیون ۳ شستی ، وظیفه حرکت را بر عهده دارند :
Up جهت بالا
Down جهت پایین
در این سیستم آسانسور با سرعت کم حرکت می کند تا تعمیر کار امنیت بیشتری داشته باشد .
نصاب آسانسور برای راه اندازی و نصب قطعات ایمنی از جمله سنسورها ، سیم کشی شستی های احضار ، قفل های درب از حالت ریوزیون استفاده میکند .
سرویسکار آسانسور برای سرویس ماهانه آسانسور و یا خرابی های پیش آمده در چاه آسانسور از حالت ریوزیون استفاده میکند تا بتواند بر قطعات ایمنی که در داخل چاه نصب شده اند تسلط کافی داشته باشد .
شاسی یا شستی های داخل کابین ، روشنایی داخل کابین ، سردرب اتوماتیک کابین آسانسور ، سنسور و …
از طریق تابلو ریوزیون با تابلو کنترل در ارتباط خواهند بود .

 سیستم ریوزیون

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.