جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 96 اتحادیه
نرخ سرویس 96 اتحادیه

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

سیستم آسانسور در ساختمان همانند جریان خون در بدن انسان است که در صورت عدم دقت در انتخاب صحیح پارامترها و ضرایب طرح باعث مشکلاتی در جابجایی ساکنین ساختمان میگردد .
انتخاب ابعاد ، تعیین مقدار و نحوه ی جابجایی مسافرین در ساختمان های بین طبقه اصلی و طبقات بالاتر با همکاری و هماهنگی کارشناسان آسانسور ، معمار و گروه کاری مناسب صورت میگیرد .
مسافر داخل آسانسور تحت تاثیر دو عامل مهم فشارهای فیزیکی و روانی است .
عامل فشارهای فیزیکی در واقع تابع سرعت ، شتاب های مثبت و منفی و تکان های ناشی از تغییر دور و شتاب است که به مسافر در داخل کابین وارد می آید که به کیفیت اجرایی آسانسور برمیگردد .
سرعت آسانسور هیچگونه محدودیتی ندارد و لذا شتاب کابین نباید بیش از ۲/٥ متر بر مجذور ثانیه و تکان های وارده که عبارتست از تغییر شتاب باید بیش از ۱/٥ برابر شتاب باشد .

مسافرین داخل کابین در حین حرکت چیز زیادی از نحوه کار آسانسور نمیدانند و در صورت افزایش زمان رسیدن هایشان به مقصد خود باعث ناراحتی شان میشود . اکثر کارشناسان آسانسور معتقدند که نباید مسافر از ورود خود به کابین تا رسیدن به مقصد بیش از ۳ دقیقه در داخل کابین معطل شود و لذا باید آسانسور از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار باشد .
زمان انتظار نفرات ، سرعت رفت و برگشت آسانسور در بین طبقات و طبقه اصلی که به کیفیت آسانسور شناخته شده است ، از عوامل مهم در تعیین ظرفیت آسانسور می باشد و بستگی به نوع ساختمان و ظرفیت جابجایی و نحوه مانور آسانسور و سیستم کنترل آن دارد .
هر دو عامل کیفی و کمیتی که در واقع همان جابجایی و زمان انتظار مسافر در طبقه اصلی است ، کاملا به یکدیگر وابسته بوده و نشان از طراحی مناسب آسانسور در ساختمان هستند و عدم دقت در انتخاب عوامل طراحی ، باعث مشکلاتی در جابجایی مسافرین در طبقه خواهند داشت .

عوامل فیزیکی و روانی در آسانسور

یک نظر بگذارید

الکتروصنعت صعود

آسانسور الکتروصنعت صعود با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایی

خانه مهارت آسانسور
خانه مهارت آسانسور
تعمیر موتور آسانسور
تعمیر موتور آسانسور
الکترو صنعت
آسانسور آسانسور آرمان فراز آسانسور آریان آموزش آسانسور استخدام سرویسکار آسانسور بازسازی آسانسور بازسازی آسانسور غرب تهران بیمه آسانسور تعمیرات برد آسانسور جنرال سرویس آسانسور خرابی زیاد آسانسور سرویس آسانسور سرویس آسانسور تهران سرویس آسانسور غرب تهران سرویس ماهانه آسانسور سرویس منظم ماهانه آسانسور سرویس و نگه داری آسانسور سرویس و نگهداری آسانسور سرویس و نگه داری آسانسور در تهران سرویس و نگهداری آسانسور غرب تهران سرویسکار آسانسور سرویس کار آسانسور آریا شهر سرویس کار آسانسور آزادی سرویسکار آسانسور تمام ناطق تهران سرویسکار آسانسور تهران سرویسکار آسانسور تهرانسر سرویسکار آسانسور جنوب تهران سرویس کار آسانسور شرق تهران سرویسکار آسانسور شهرک راهن سرویسکار آسانسور شهرک ولیعصر سرویسکار آسانسور غرب تهران سرویسکار آسانسور مرزداران سرویسکار آسانسور مهرآباد سرویس کار آسانسور مهر آباد سرویس کار آسانسور کاشانی سرویس کار آسانسور یافت آباد سرویسکار آسانسور یافت آباد سرویسکار غرب تهران سرویسکار فوری برای آسانسور شرکت آسانسور قرداد سرویس و نگه داری آسانسور . قطعات آسانسور نرخ سرویس آسانسور چرا سرویس آسانسور کلید آسانسور