انتخاب آسانسور هیدرولیک

انتخاب آسانسور هیدرولیک

انتخاب آسانسور هیدرولیک

دلایل انتخاب آسانسور هیدرولیک از نظر نصب کنندگان :
➣ برای ساختمان های کم ارتفاع ، نصب آسانسور در ارتفاع کمتری صورت میگیرد .

➣ یک سیستم کامل هیدرولیکی برای خرید و نصب ، با قیمت های رقابتی وجود دارد .

➣ تهیه قطعات جایگزین سادە تر است و هیچ انحصاری برای پیچیده کردن خدمات وجود ندارد .

➣ آسانسورهای هیدرولیکی دارای قطعات کمتری نسبت به نوع کششی میباشند که در نتیجه سرویس آنها ساده تر است .

➣ ریسک بروز حوادث در زمان نصب کمتر است زیرا موتور در زیرزمین یا در طبقه اول قرار دارد .

➣ آسانسورهای هیدرولیکی با محرک های موتورپمپ با پوشش نازکی از روغن پوشیده شده است که موجب نرم کار کردن آن میشود .

➣ برای استفاده در ظرفیت های بالا و سنگین کارآمدتر است

➣ آسانسورهای هیدرولیکی در برابر جرقه های آتش حساسیت کمتری از خود نشان میدهند .

➣ افزایش سرعت پائین آمدن ، هزینه ای دربر ندارد زیرا گرانش زمین عامل اصلی و کمک کننده در مورد حرکت بسمت پائین میباشد .

انتخاب آسانسور هیدرولیک

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.