جهت عقد قرارداد سرویس
جهت عقد قرارداد سرویس

سرویس آسانسور

الکتروصنعت در تلگرام
الکتروصنعت در تلگرام
آموزشگاه آسانسور
آموزشگاه آسانسور
نرخ سرویس 98اتحادیه
نرخ سرویس 98اتحادیه

کابل کشی تابلو برق آسانسور

کابل کشی تابلو برق آسانسور

کابل کشی تابلو برق آسانسور

سه فاز:

اجرای کابل کشی و نصب تابلو برق سه فاز از اولویت خاصی برخوردار می باشد و لذا به شرح ذیل باید اقدام گردد:

 1. نصب کابل برق سه فاز از محل نصب كنتور تا موتورخانه آسانسور
 2. نصب سیم ارت (Earth)
 3. چنانچه فاصله كنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد باید محاسبه شده در سایز كابل تغییرات لحلظ گردد.

در فاصله های استاندارد از كابل  ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از كابل  ۵×۱۰ mm  جهت آسانسورهای ۴و۶ نفره استفاده می گردد.


تجهیزات لازم كه باید در تابلو برق سه فاز تعبیه گردد.

 • سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره
 • سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری
 • كلید گردان ۶۳ A
 • سه عدد چراغ زیگنال
 • نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
 • تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن
 • کابل کشی تابلو برق آسانسور

 • سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره
  سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری
  كلید گردان ۶۳ A
  سه عدد چراغ زیگنال
  نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
  تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن
  کابل کشی تابلو برق آسانسور

 • سه عدد فیوز ۲۵ A برای آسانسورهای ۴و۶ نفره
  سه عدد فیوز ۵۰ A برای آسانسورهای ۸و۱۳ نفره و باری
  كلید گردان ۶۳ A
  سه عدد چراغ زیگنال
  نصب پریز و فیوز مینیاتوری جهت روشنایی موتورخانه – روشنایی داخل چاهك و فن موتورخانه
  تعبیه ترموستات جهت تنظیم دمای موتورخانه و فن

یک نظر بگذارید

الکترو صنعت صعود

آسانسور الکترو صنعت با هدف نصب، فروش، تعمیر و نگهداری و سرویس  آسانسور ها خانگی و تجاری و صنعتی تاسیس گردید.این شرکت با عقد قرارداد های مختلف مسئولیت سرویس و نگهداری انواع آسانسور را در سطح تهران پذیراست.
با سرویس ماهیانه آسانسور میتوان از هزینه های خرابی و استهلاک جلوگیری کرد و میتوان با این کار ایمنی آسانسور ها را بالابرد.

برای عقد قرار داد با شمارهای  ۰۹۳۵۱۵۵۵۲۳۰   ۰۹۱۲۹۳۱۳۵۵۹    ۶۶۸۲۶۰۲۱ -۰۲۱  تماس حاصل نمایید.