آرشیو مطالب در دسته بندی ‘درایو 3VF’

صدا آسانسور داخل خونه میاد

صدا آسانسور داخل خونه میاد

صدا آسانسور داخل خونه میاد – درایو آسانسور – آسانسور ۳vf – تعمیرات آسانسور – سرویس آسانسور

در مورد کاهش مصرف انرژی برق آسانسور چنانچه تابلو کنترل آسانسور مجهز به درایو ( v v v f) شود، مصرف برق آسانسور تا حدود %۵۰ کاهش خواهد داشت.ضمن اینکه، آسانسور از حرکتی نرم و آرام برخوردار خواهد شد و در زمان استارت یا توقف نیز بسیار آرام و نرم و بدون شوک و ضربه خواهد بود.

صدا آسانسور داخل خونه میاد - درایو آسانسور - آسانسور 3vf - تعمیرات آسانسور - سرویس آسانسور

صدا آسانسور داخل خونه میاد – درایو آسانسور – آسانسور ۳vf – تعمیرات آسانسور – سرویس آسانسور

البته در آسانسورهای دو سرعته که فاقد سیستم ۳VF می باشند به دلیل اینکه زمان توقف باید بوسیله ترمز نگهداشته شود، صدای همزمان دستگهای ترمز و مگنت ترمز و توقف ناگهانی موتور باعث شوک و ایجاد صدا می گردد.

در مورد صدا و لرزش آسانسور چندین نکته وجود دارد، چنانچه لرزش و صدا از موتور گیربکس است؟ باید متخصص مربوطه از نزدیک بازدید کند و دلیل صدا را تشخیص دهد.

ادامه مطلب »