تعمیر و رفع خرابی آسانسور

تعمیر و رفع خرابی آسانسور

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (تعمیر بعد از خرابی) بر این فریضه بنا شده است که تا قطعه ای شکسته و یا معیوب نشده باشد آن را تعویض و تعمیر نکنند. تعمیر و نگهداری آسانسور

در آسانسور اجزا به گونه ای طراحی شده اند که تا حد خراب شدن و سپری عمر مفید قطعه و یا حتی با بروز علایمی از غیب و رسیدن به کارایی نا مطلوب و عدم راندمان مناسب کار می کنند. در این نوع مدیریت نگهداری در صورت برخورد با چنین قطعاتی باید به سراغ تعمیرات و رفع خراب در حقیقت این حالت را نباید بعنوان یکی از انواع سرویس و نگهداری صحیح لحاظ کرد مدیریت کار کردن تا حد خرابی عموما بطور غیر منتظره ساده و صریح است.

نگهداری قطعه تا نیاز به تعمیرات و رفع خرابی در حقیقت دیگر سرویس و نگهداری نیست در این نوع پس از سپری شدن عمر مفید قطعه و از کاز افتادن دستگاه تعویض انجام می شود و یا در صورت قابل تعمیر بودن تعمیر می گردد. هر چند از طرفی کارایی قطعه تعمیری از کارایی قطعه اولیه کمتر و اطمینان به آن سخت تر خواهد بود. امروزه در کشورما بیشتر بحث سرویس و نگهداری عمداتا به این نوع از سرویس اطلاق می گردد و عملا کاری صورت نمی پذیرد تا اینکه یک قطعه خراب شود. و به واسطه خرابی قطعه آسانسور از کار می افتد و سرویسکار ماهر سریعا برای رفع خرابی و ایراد به محل مراجعه می کند.

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست (تعمیر بعد از خرابی) بر این فریضه بنا شده است که تا قطعه ای شکسته و یا معیوب نشده باشد آن را تعویض و تعمیر نکنند

آگوست 8, 2020

تعمیرکار آسانسور غرب

تعمیرکار آسانسور غرب باید ها و نباید های آسانسور تعمیرکار آسانسور غرب چون امروزه بیش تر اماکن تجاری و اداری در بلوک های ساختمانی قرار دارندادامه مطلب
جولای 23, 2020

سرویس ارزان آسانسور

سرویس ارزان آسانسور سرویس ارزان آسانسور ، نظر به اینکه سرویس و نگهداری ادواری آسانسور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اگر نگهداری آسانسور بر اساس فرمها وادامه مطلب
آگوست 23, 2020

سیستم ترمز در آسانسور

سیستم ترمز در آسانسور سیستم ترمز در آسانسور هنگام قطع برق کل آسانسور و یا تابلو فرمان آسانسور ، سیستم ترمز موتور آسانسور می بایست بصورت اتوماتیک عملادامه مطلب
جولای 29, 2020

نصاب و تعمیرکار آسانسور

نصاب و تعمیرکار آسانسور نصاب و تعمیرکار آسانسور می تواند در شرکت های تولید، فروشنده، نصاب و خدمات آسانسور کار کند. همچنین می تواند به صورت مستقل و قراردادی باادامه مطلب
آگوست 27, 2020

تزیین کابین آسانسور

تزیین کابین آسانسور تزیین کابین آسانسور سطحی که کابین آسانسور ، مسافر یا بار را در خود جای میدهد باید به اندازه کافی باشد که بتواند در زمان اوجادامه مطلب
جولای 26, 2020

چگونه آسانسور را سرویس کنیم

چگونه آسانسور را سرویس کنیم در یک سرویس و نگهداری آسانسور طبق استاندارد باید موارد زیر چک و مورد بررسی قرار بگیرد:(چگونه آسانسور را سرویس کنیم)ادامه مطلب
آگوست 5, 2020

سرویس آسانسور شامل چیست

سرویس آسانسور شامل چیست چیست بدیهی است تمام سیستم های مکانیکی نیاز به سرویس ونگه داری دوره ای دارند زیرا اگر قطعه یا قطعاتی از آسانسورادامه مطلب
جولای 22, 2020

سرویس ماهیانه آسانسور

آیا نیاز است آسانسور رو به صورت ماهیانه سرویس کنیم؟ سرویس ماهیانه آسانسور ، سرویس آسانسور تنها به معنای تعمیر تجهیزات و دستگاهها در هنگام خرابیادامه مطلب
آگوست 6, 2020

سیم پیچی موتور آسانسور

سیم پیچی موتور آسانسور سیم پیچی موتور آسانسور اول از همه در مورد نشتی جریان صحبت کنیم.نشتی جریان در موتور آسانسور چیست و چگونه به وجود می آید؟ادامه مطلب
رفع خرابی 24 ساعته
 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!