فروشگاه و قطعات آسانسور

فروشگاه قطعات آسانسور با توجه به این که ایمنی قطعات آسانسور باید تضمین شود لذا سازمان استاندارد آزمایشگاه قطعات آسانسور را  از سال ۱۳۸۶ جهت بازرسی استاندارد قطعات آسانسور تاسیس  کرده. در این آزمایشگاه قطعات مهمی مانند قفل، ضربه گیر، پاراشوت و گاورنر که استاندارد این چهار قطعه از اهمیت بالایی برخوردار است مورد آزمایش قرار می گیرند.

استاندارد قطعات آسانسور

در این آزمایشات مواردی مانند

آزمون ترمز ایمنی آسانسور برای آسانسورهایی با حداکثر ظرفیت ۴۵۰۰ کیلوگرم و حداکثر سرعت نامی ۳ متر بر ثانیه

آزمایش ضربه گیر آسانسور برای نمونه های هیدرولیک و پلی اورتان

آزمایش گاورنر آسانسور برای سرعت های مختلف

آزمایش قفل درب آسانسور برای نمونه های کشویی و لولایی

آزمایش قفل درب آسانسور برای نمونه های کشویی و لولایی و تمام

طبق موارد استاندارد ملی دستگاه گاورنر در زمان آزمایش باید در زمان عملکرد سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی و همچنین نیروی کشش در طناب فولادی در زمان درگیری گاورنر آسانسور اندازه گیری شود. در آزمایش قفل درب های لولایی و کشویی آسانسور دوام قفل درب کشویی با سیکل یک میلیون بار با آهنگی معادل ۶۰ بار در دقیقه و اتصال برق با یک مدار مقاومتی تحت ولتاژ اسمی  مورد آزمایش قرار میگیرد. از جمله دیگر آزمایشات آزمون پویایی ، آزمون های الکتریکی و غیره انجام می شود.فروشگاه و قطعات آسانسور

لذا استاندارد قطعات آسانسور قبل از نصب انجام شده و منظور از بازرسی استاندارد آسانسور استاندارد مربوط به نحوه اتصال قطعات و چاهک آسانسور و جان پناه آسانسور و از این قبیل می باشد که توسط شرکت نصب کننده پس از دریافت صلاحیت بازرسی فنی آسانسورها از موسسه استاندارد انجام می شود.

بازرسی ها شامل موارد زیر می باشد

 بازرسی فنی آسانسورهای الکتریکی

  بازرسی آسانسورهای هیدرولیک

 بازرسی آسانسورهای خدماتی ، باربر ، خودرو بر و مسافری

بازرسی ادواری و پس از نصب انواع آسانسورها

آگوست 5, 2020

خرید انکودر آسانسور

خرید انکودر آسانسور خرید انکودر آسانسور اینکودر دستگاهی است الکترونیکی که اطلاعات دریافتی را به صورت کد ( رمز ) ارسال می نماید و در پایانهادامه مطلب
رفع خرابی 24 ساعته
 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!