موتور آسانسور

سیم پیچی موتور آسانسور

سیم پیچی موتور آسانسور اول از همه در مورد نشتی جریان صحبت کنیم.نشتی جریان در موتور آسانسور چیست و چگونه به وجود می آید؟

فرض کنید روکش های مسی سیم پیچ های موتور به دلیل حرارت یا ضربه احتمالی کم توان یا بر داشته شده باشد.

و یا اینکه یکی از سیمهای داخلی موتور آسانسور قطع شده و این سیم قطع شده به بدنه فلزی موتور متصل شده باشد یا اصلا یکی از ترمینالهای موتور به هر صورت به بدنه متصل شده باشد

در این حال جریان سه فاز وارد شده به سیم پیچها به بدنه موتورآسانسور و سپس به زمین نشت خواهد داشت.

در برق صنعتی به این مورد نشتی جریان گفته می شود

چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

مشکلی که پیش می آید این است که جریان های سیم پیچهای موتور که برای یک موتور سه فاز سه عدد هستند نا متعادل خواهد شد و به طبع عملکرد موتور از نظر گشتاور نامتعادل می شود.سیم پیچی موتور آسانسور

در واقع بازده موتور کم خواهد شد.مورد دیگر اینکه بدنه موتور آسانسور برق دار و خطرناک خواهد بود و ممکن است به تجهیزات جانبی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به این موتور متصل هستند صدمه وارد شود.

اگر هم از تجهیزات حفاظتی مثل رله ارت فالت استفاده شود مدام عمل کرده و موتور را خاموش خواهد کرد.

برای اینکه متوجه شویم موتور نشتی جریان دارد می توانیم از یک دستگاه استفاده کنیم.

آن دستگاه چیزی نیست به غیر از میگر

میگر دستگاهی است برای اندازه گیری اهم های کم تا اهمهای خیلی زیاد .

به طور مثال رنجی بین نیم اهم تا چند گیگا اهم.

کافی است یک تست میگر به این صورت انجام دهیم که تمامی ترمینالهای موتور آسانسور نسبت به بدنه موتور تست شوند.توجه داشته باشید موقع اتصال پراپ میگر به بدنه باید جایی از بدنه موتور وصل کرد که رنگ نداشته باشد.سیم پیچی موتور آسانسور

شکل زیر نحوه اتصال را نشان می دهد

موتورسه فاز آسانسور نشتی جریان دارد

مقاومتهای خوانده شده در این حالت هم باید تقریبا یکسان باشد. توجه داشته باشید که مقاومت در این حالت خیلی زیاد خواهد بود و در حد صدها مگا بایت است در غیر این صورت یکی از سر سیم پیچها که مقاومتش از همه نسبت به بدنه کمتر است دچار اتصال بدنه و یا کاهش عایقی نسبت به بدنه شده است.

آگوست 12, 2020

تعمیرموتور گیربکس آسانسور

تعمیرموتور گیربکس آسانسور تشخیص دور کند و تند موتور آسانسور الف ) برچسب موتور : به سمتی که فلکه کششی وجود ندارد میرویم و برچسب راادامه مطلب
آگوست 6, 2020

سیم پیچی موتور آسانسور

سیم پیچی موتور آسانسور سیم پیچی موتور آسانسور اول از همه در مورد نشتی جریان صحبت کنیم.نشتی جریان در موتور آسانسور چیست و چگونه به وجود می آید؟ادامه مطلب
آگوست 24, 2020

موتور گیربکس آسانسور

موتور گیربکس آسانسور علل اصلی ساخت شاسی موتور در مبحث آموزش نصب آسانسور موتور گیربکس آسانسور  ایجاد ثبات و عدم حرکت و لرزشهای عمودی و افقیادامه مطلب
آگوست 24, 2020

موتور سه فازآسانسور

موتور سه فازآسانسور چرا در آسانسور از موتور سه فاز استفاده میشه ۱- گشتاور موتور  آسانسور تک فاز نسبت به سه فاز کمتر است ۲- توان کمترادامه مطلب
آگوست 25, 2020

آسانسور MRL بدون موتور خانه

آسانسور MRL بدون موتور خانه آسانسور MRL بدون موتور خانه(Machine Room Less) یا همان (ام – آر – ال) از موتوری بسیار کوچک اما قدرتمند استفادهادامه مطلب
رفع خرابی 24 ساعته
 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!