سرویس آسانسور تهرانسر

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

جولای 25, 2020

شرکت سرویس آسانسور

بازرسی آسانسور (شرکت سرویس آسانسور) شرکت سرویس آسانسور بازرسی از آسانسور در مقاطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شودکه آیا آسانسور بهادامه مطلب
جولای 25, 2020

نگهداری صحیح آسانسور

نگهداری صحیح آسانسور نگهداری صحیح آسانسور آسانسور وسیله ای مکانیزه میباشد که در یک چهارچوب مشخص که در چاه حرکت میکند و وظیفه جابجایی عمودی مسافرین وادامه مطلب
جولای 26, 2020

کاهش هزینه با سرویس ماهیانه آسانسور

کاهش هزینه با سرویس ماهیانه آسانسور سرویس و نگهداری آسانسور بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت ماهیانه بر عملکرد کلی سیستم  آسانسور پس از سرویس آسانسور کاهشادامه مطلب
جولای 26, 2020

درایو آسانسور 3vf

مزایا آسانسور3vf با درایو(تری وی اف) مزایای استفاده از سیستم ۳VFیاتک دورمتغیردر تابلو آسانسور(درایو آسانسور 3vf)۱- حرکت و توقف نرم و بدون ضربهیکی از مهمترین مزایایادامه مطلب
جولای 26, 2020

چک لیست استاندارد آسانسور

چک لیست استاندارد آسانسور در هر بازرسی و سرویس آسانسور متخصصان شرکت آسانسور الکترو صنعت به موارد زیررا چک کرده به سرویس و آچار کشی آنادامه مطلب
جولای 26, 2020

چگونه آسانسور را سرویس کنیم

چگونه آسانسور را سرویس کنیم در یک سرویس و نگهداری آسانسور طبق استاندارد باید موارد زیر چک و مورد بررسی قرار بگیرد:(چگونه آسانسور را سرویس کنیم)ادامه مطلب
رفع خرابی 24 ساعته
 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!