سرویس آسانسور

جولای 4, 2020

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس آسانسور شامل بازدیدهای نوبتی آسانسور جهت آمادگی برای بهر برداری ایمن است. نگهداری آسانسور این مفهوم گسترده وسیع تری را شامل می شود اما به […]
رفع خرابی 24 ساعته